• IMV IMV Broadcast Broadcast Broadcast Comms CPS Visual Security

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller endast för webbplatsen på business.panasonic.eu som ägs och drivs av Panasonic Marketing Europe GmbH och dess koncernbolag och dotterbolag (hädanefter gemensamt benämnda ”företaget”).

Sekretesspolicy på webbplatsen

Företaget strävar efter att uppfylla kundernas behov och få deras förtroende genom att tillhandahålla överlägsna produkter och tjänster i enlighet med vår grundläggande företagsfilosofi. I vår strävan att uppnå detta mål har vi inrättat nedanstående policy för att skydda de personuppgifter som samlas in på företagets webbplats.

1. En person som ansvarar för skydd av personuppgifter har utsetts för varje affärsområde inom företaget. Detta har gjorts i syfte att säkerställa lämplig hantering av sådana uppgifter.

2. Närhelst du ombeds att tillhandahålla eller registrera personuppgifter som kan användas för att identifiera dig, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, kommer företaget att informera dig om ändamålet med att ange uppgifterna samt vem du kan vända dig till med eventuella frågor. Du ombeds endast att uppge information som är nödvändig för ändamålet.

3. Företaget kommer endast att använda dina personuppgifter i enlighet med det ändamål som du har gett ditt samtycke till.

4. Företaget kommer inte att tillhandahålla eller vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part såvida du inte i förväg har godkänt detta, och företaget kan endast vidarebefordra uppgifterna om det är nödvändigt 1) för att lägga ut arbetet på entreprenad eller 2) av något annat rimligt skäl.

5. Om du vill granska dina personuppgifter ska du vända dig till den kontaktperson som vi angav på webbplatsen där du uppgav eller registrerade personuppgifterna. Företaget kommer att svara på din begäran efter bästa förmåga.

6. Företaget kommer att göra rimliga ansträngningar för att upprätthålla och förbättra säkerheten för att se till att personuppgifterna hanteras på ett säkert sätt.

7. Företagets kontinuerliga strävan är att förbättra och effektivisera sina åtgärder för att skydda personuppgifter alltmedan tillämpliga lagar och bestämmelser följs.
o Förfrågningar om de personuppgifter som du tillhandahållit eller registrerat, till exempel begäranden om att granska sådana personuppgifter, ska skickas till den kontaktperson som angavs på den specifika webbplats där uppgifterna skickades in.
o Var god skicka eventuella frågor om företagets sekretesspolicy till psceuwebmasters@eu.panasonic.com.
o Om du är under 13 år måste du ha din förälders eller vårdnadshavares samtycke innan dina personuppgifter kan skickas in.

Copyright © 2013 Panasonic Europe Ltd.
Med ensamrätt