Phone number: (+46) 08-680 26 00
  • Återvinningsprogram

Toughbook bärbara datorer återtagningsprogram (PC)

I EU-länder kan Panasonics kunder kassera Toughbook-datorer som nått slutet av sin livslängd (EOL, End of Life) eller som blivit oanvändbara (EOU, End of Use), helt utan kostnad vid kommunala insamlingsplatser. Insamlingsförfarandet varierar i olika kommuner. Information om insamlingsplatsens adress, öppettider och liknande finns i lokala telefonkataloger, kommunguider och på webbplatser. Ett alternativ för samtliga kunder är att lämna in Toughbook-datorn (EOL eller EOU) via inköpsstället för ny utrustning.

Enligt EU-lagstiftningen i de flesta medlemsstater får företagsanvändare inte lämna in EOL-produkter vid kommunala insamlingsplatser.

Företagskunder som vill ombesörja återvinning av Toughbook-datorer kan kontakta sin Panasonic-representant och (eller) använda kontaktalternativen nedan. När din förfrågan har tagits emot anvisar Panasonic anpassade lösningar som tillgodoser dina önskemål på ett så effektivt sätt som möjligt.

Obs! Den här processen gäller även för kunder som vill återvinna större mängder Toughbook-datorer.

Utöver dessa återvinningsplaner erbjuder Panasonic Computer Products Europe (PCPE) en individuell och kostnadsfri återtagningsplan för Toughbook-försäljning till slutkonsument. När en förfrågan inkommer till något av nedanstående nummer, hämtas Toughbook-datorn av Panasonic direkt på plats hos den som ringer.

Om du vill ombesörja återvinning av din Toughbook ringer du något av följande avgiftsfria nummer:

Storbritannien +44 (0)8709 079 079

Tyskland +49 (0)800 723 5211

Frankrike +33 (0)1 55 93 66 60

Spanien +34 (0)901 101 157

Italien +39 (0)848 391 999

Österrike +43 (0)800 006 493

Obs! För övriga länder kan vilket som helst av ovanstående nummer användas

Du kan också kontakta Panasonic via e-post om du vill ombesörja återvinning av din Toughbook: toughbooksupport@eu.panasonic.com