Phone number: (+46) 08-680 26 00

Mobile Solutions Business Division Whitepapers

Vi samarbetar ständigt med erkända institut och branschexperter för att skapa insikter om IT i dagens kommersiella värld. Undersökningarna baseras på direktkontakt med kunder och djupanalyser av marknaden, och är en utmärkt informationskälla när du ska fatta beslut om IT-inköp.
Du hittar alla rapporter och undersökningar nedan.

  • Produkterna som tar över. 2015

    Trots att man trodde att surfplattorna skulle revolutionera det mobila arbetet visar vår senaste undersökning att den bärbara datorn förblir förstahandsvalet för den europeiska mobila arbetsstyrkan. Surfplattan har tveklöst tagit betydande marknadsandelar, och för vissa befattningar är dess utformning perfekt.

  • Tablets and the European Productivity Revolution

    This report was commissioned by Panasonic and details quantitative research across 9 countries with tablet purchasers and users in companies with 50+ employees. The territories covered are the UK, Germany, France, Benelux, Italy, Spain, Russia, Turkey and Poland.

Pages