Phone number: (+46) 08-680 26 00

Mobile Solutions Business Division Whitepapers

Vi samarbetar ständigt med erkända institut och branschexperter för att skapa insikter om IT i dagens kommersiella värld. Undersökningarna baseras på direktkontakt med kunder och djupanalyser av marknaden, och är en utmärkt informationskälla när du ska fatta beslut om IT-inköp.
Du hittar alla rapporter och undersökningar nedan.

 • RUGGED MOBILE COMPUTING IN ACTION FOR UTILITIES
 • RUGGED MOBILE COMPUTING IN ACTION FOR INDUSTRIAL AND MANUFACTURING
 • RUGGED MOBILE COMPUTING IN ACTION FOR LOGISTICS
 • RUGGED MOBILE COMPUTING IN ACTION FOR THE EMERGENCY SERVICES
 • Time to do more

  In the workplace, we often find there are too many things on our “To Do list” and not enough time to do them. The pressures can cause mental stress and strain and mean that for much of the time we are burdened with repetitive tasks. At its worst, technology can also often add to that burden with constant connectivity leading to multiple demands and distractions. But what if the right technology, the right mobile device, could help you find the time to do more?

 • Gemba Process Innovation
 • Panasonic Business addressing the logistic segment
 • Mobile computing as a service

  Breaking the traditional cycle of mobile technology refreshes

 • Handheld Troubles

  Mobil datorutrustning kan befria arbetskraften från arbetsintensiva och enformiga aktiviteter och därmed förbättra produktiviteten, men det är utan tvivel så att mobil personal är frustrerad över att arbeta med deras nuvarande handhållna mobila enheter.

 • Framtida Teknik Och Innebörden För Mobil Arbetskraft

  Vid en granskning av ett brett omfång av spännande framtida teknik finns det tydliga bevis från denna undersökning att företag använder och försöker dra nytta av fördelarna av Big Data, IoT och sensorteknik för deras mobila arbetskraft.