Mobile Solutions Business Division Whitepapers

Vi samarbetar ständigt med erkända institut och branschexperter för att skapa insikter om IT i dagens kommersiella värld. Undersökningarna baseras på direktkontakt med kunder och djupanalyser av marknaden, och är en utmärkt informationskälla när du ska fatta beslut om IT-inköp.
Du hittar alla rapporter och undersökningar nedan.

 • Mobile computing as a service

  Breaking the traditional cycle of mobile technology refreshes

 • Handheld Troubles

  Mobil datorutrustning kan befria arbetskraften från arbetsintensiva och enformiga aktiviteter och därmed förbättra produktiviteten, men det är utan tvivel så att mobil personal är frustrerad över att arbeta med deras nuvarande handhållna mobila enheter.

 • Framtida Teknik Och Innebörden För Mobil Arbetskraft

  Vid en granskning av ett brett omfång av spännande framtida teknik finns det tydliga bevis från denna undersökning att företag använder och försöker dra nytta av fördelarna av Big Data, IoT och sensorteknik för deras mobila arbetskraft.

 • Hållbarhetsstrategier för mobila enheter ger avsevärda besparingar för företag, 2017

  Företag som fortfarande väntar med att implementera en hållbarhetsstrategi för mobila enheter går miste om betydande besparingar – i genomsnitt 30 procent av den årliga budgeten för mobila enheter. Dessa besparingar kommer i huvudsak från förmågan att förlänga livslängden för bärbara datorer, hybridenheter, surfplattor och handdatorer med i genomsnitt två år.

 • Byggd För Att Leverera

  Den oberoende forskningen som utförts på uppdrag av oss har visat att 60 % av arbetstagarna inom leverans-, lager- och logistikbranschen anser att deras mobila streckkodsläsare bara är ganska effektiva eller inte alls effektiva.

 • Rugged Confusion, 2018

  Oberoende forskning som utförts av Opinion Matters på uppdrag av Panasonic visar att det språk som används av tillverkare av företags- och konsumentenheter skapar förvirring på marknaden.

 • To dock or not to dock: The business benefits of vehicle-mounted tablets and notebooks

  You wouldn’t give your office-based workforce a computer and then not provide them with a desk to sit at. So why give a mobile worker a productivity transforming tool and not give them somewhere secure to house and use it effectively on the road?

 • Det handlar om tillit. En enkät om kundnöjdhet avseende robusta datorlösningar, 2018

  Det är avgörande för alla organisationer att välja rätt leverantör av bärbara datorlösningar. Lösningsleverantören måste erbjuda rätt råd och support under varje steg av produktens livscykel.

 • Byggd för att hålla länge, från grunden

  När det gäller att specificera utrustning som används i verksamheten är det vettigt att bygga en relation som kommer att hålla – som tål såväl hårda som lugna tag och överlever det tuffa arbetslivet.

 • Låtsas din utrustning bara att den är stryktålig?

  Hur stryktålig måste din mobila tekniska enhet vara? Av Jan Kämpfer, marknadschef för Panasonic Computer Product Solutions.

Pages