Mobile Solutions Business Division Whitepapers

Vi samarbetar ständigt med erkända institut och branschexperter för att skapa insikter om IT i dagens kommersiella värld. Undersökningarna baseras på direktkontakt med kunder och djupanalyser av marknaden, och är en utmärkt informationskälla när du ska fatta beslut om IT-inköp.
Du hittar alla rapporter och undersökningar nedan.

  • Handheld Troubles

    Mobil datorutrustning kan befria arbetskraften från arbetsintensiva och enformiga aktiviteter och därmed förbättra produktiviteten, men det är utan tvivel så att mobil personal är frustrerad över att arbeta med deras nuvarande handhållna mobila enheter.