UK POWER NETWORKS

Toughpad FZ-G1

UK Power Networks håller London med el med Panasonic Toughpad tablets

UK Power Networks, ett brittiskt elbolag, håller koll på Londons elförsörjning med hjälp av Panasonic Toughpad-plattor. UK Power Networks äger och underhåller elnätet över hela London, samt de sydöstra och östra delarna av England, och gör att lyset fungerar för invånarna. 2500 fälttekniker, anställda på företaget, underhåller och uppgraderar strömutrustning, flyttar och ansluter nya elkablar och utför underhåll på strömledningarna.

När UK Power Networks startade en omfattande förändringsprocess för att förbättra sin kundservice och göra besparingar genom effektivisering, utgjordes ett viktigt steg i processen av att förse företagets fälttekniker med en enkel mobil dator för att tillgodose de grundläggande behoven.
– Våra kollegor håller oftast till uppe i elstolpar och nere i underjordiska gångar och utsätts i stor utsträckning av mycket svåra arbetsförhållanden, så den mobila enhet vi valde för jobbet var avgörande för framgången av hela projektet, berättar Jon Mason, arbetsledare för fältteknikerna och ansvarig för de mobila lösningarna i förändringsprojektet.

Utvald efter noggrann urvalsprocess
Efter en urvalsprocess, där man gick igenom de offerter som inkommit, valde man ut tre leverantörer. En arbetsgrupp bestående av arbetsledare, fälttekniker, personalchefer, montörer, svetsare och annan personal i alla tre regioner sattes ihop för att testa de utvalda enheterna. Samtidigt organiserade företaget en mobilitetsdag där 150 representanter, bestående av både fältpersonal och personal från alla ledningsnivåer, utvärderade enheterna och diskuterade funktionalitet med leverantörerna.
– Det var väldigt viktigt att arbetsstyrkan hade en stark röst i valet av enhet och att användaracceptansen var hög, förklarar Jon.

Enheterna testades live för respektive arbetsuppgifter och den tåliga Panasonic Toughpad-plattan vann. – Panasonic Toughpads tålighet var mycket viktig för vår mobila personal och så även förmågan att läsa skärmen i dagsljus. När teamet gick ut i direkt solljus med testplattorna, var Toughpad en klar vinnare.

Finesser saknades hos konkurrenterna
Jon fortsätter att berätta att små, men viktiga faktorer såsom LEDljus på kameran inte fanns hos övriga enheter som provades: – Formfaktorn för Panasonic Toughpad-plattan är helt klart genomtänkt och framtagen för den typ av arbete vi utför, säger han. Ofta när vi arbetar under marken eller i mörka miljöer är LED-ljus på kameran en viktig funktion för vår personal för att effektivisera och möjliggöra bildtagningen.

Utrullning i full gång
Utrullningen av Panasonic Toughpad FZ-G1 till fler än 2500 medarbetare, som jobbar på fältet, är nu i full gång och enheten är deras kritiska kommunikationsverktyg. Fältpersonalen får sina uppdrag genom enheten då den är
ansluten via 3G-nätet till företagets SAP ERP-system. Teknikerna kan ansluta till kartor både i realtid och offline, de har tillgång till materialinformation, hälso- och säkerhetskrav samt proccesser. De rapporterar och registrerar sina aktiviteter med Toughpad-enheten och skickar sedan informationen, i realtid, till det centrala systemet. När det är begränsad täckning, sparas infomationen i enheten och skickas när anslutningen är bra igen.
 

Rationaliseringsvinsterna är många
– Fördelarna med detta jämfört med vårt gamla, komplexa pappersbaserade system är många och innebär en stor förbättring, fortsätter Jon. Med fler än 14000 understationer enbart i London, utgör den integrerade kartan och materialinformationen en enorm tidsbesparing. På grund av elrisken i vårt arbete, är processen för hälsa och säkerhet en viktig faktor. All nödvändig information sparas i Toughpad-plattan med en sökfunktion som gör att fältpersonalen snabbt kan hitta informationen.

Detta underlättar arbetet i hög grad. De anställda behöver inte bära runt på en stor mängd dokumentation, slipper bläddra i pappersluntor och sparar tid via sökmöjligheterna. – Det elektroniska arbetsflödessystemet
borgar för att fältpersonalen följer företagets processer i rätt ordning, såsom till exempel riskbedöming, innan ett arbete påbörjas. Sist men inte minst: om de blir klara med ett jobb tidigare än beräknat, kan nästa uppgift skickas till dem direkt, utan att de behöver återvända till kontoret emellan, vilket förbättrar produktiviteten och minskar resekostnaderna.

– Panasonic Toughpad-plattorna utgör ett viktigt inslag i vårt förändringsarbete och Panasonic har levererat allt vi har bett om och mer där till, avslutar Jon.