Phone number: (+46) 08-680 26 00

TRELLEBORGS RÄDDNINGSTJÄNST EFFEKTIVISERAS MED TÅLIG TOUGHPAD

I sin strävan att förbättra och effektivisera arbetet bestämde sig Trelleborgs Räddningstjänst för att ta hjälp av Panasonic Toughpad, då tidigare IT-stöd inte hade uppfyllt organisationens krav på en väl fungerande helhetslösning. I Toughpad FZ-G1 fann de en robust mobil lösning som enkelt kunde integreras i organisationens befintliga system och samtidigt underlätta kommunikationen mellan insatschefen och ledningscentralen. Plötsligt kunde många problem lösas snabbt på trådlös väg, under alla sorters väderförhållanden.

Räddningstjänsten i Trelleborg är via civilrättsliga avtal ansvariga även för Räddningstjänsten i Vellinge och Skurup, med sammanlagt ca 100 000 invånare. I alla tre kommuner finns åtta räddningsstyrkor som alltid är redo att rycka ut när olyckan väl är framme. Trelleborgs tätort har en heltidsstyrka med insatschef som rycker ut inom 90 sekunder efter det att larmet kommit in från SOS Alarm.

Räddningstjänstens uppgift är att inom upptagningsområdet bedriva räddnings- och hjälpinsatser till personer eller organisationer som råkat ut för händelser som de inte själva kan lösa. De genomför även ett flertal olycksförebyggande insatser, som t ex tillsyn och handläggning av tillståndsärenden gällande brandfarliga och explosiva ämnen/produkter, samt är delaktiga i samhällsplanering. Dessutom arbetar de med att sprida information om hur medborgarna kan förebygga brand och andra olyckor i hemmet.

Trelleborgs räddningstjänst, med insatschef Martin von Gertten vid rodret, arbetar hela tiden med att effektivisera och digitalisera organisationen, för att bättre kunna kommunicera med ledningscentralen och snabbare få tillgång till viktig information under räddningsinsatser. Som en del av lösningen var det viktigt att hitta en robust och tålig bärbar datorplatta som kunde användas under alla tänkbara situationer och väderförhållanden.

Efter att ha kartlagt marknaden fastnade insatschefen Martin von Gertten för Panasonics tåliga och robusta bärbara datorplatta Toughpad FZ-G1.

- Jag kände på en gång hur vårt arbete blev både enklare och effektivare med hjälp av min robusta bärbara platta. Tack vare denna lösning kan jag alltid vara uppkopplad, vilket innebär ständig kontakt med vår ledningscentral och vårt interna verksamhetssystem Daedalos, säger von Gertten. När jag sedan installerade navigations-, styrnings- och kartfunktioner i enheten så blev lösningen så gott som komplett. Nästa steg blir att installera en ritfunktion.

Med kartfunktionen kan Trelleborgs räddningstjänst via Toughpad ha exakt koll på t ex gasnät och brandposter mm. De kan nu även snabbt hämta information om vem som t ex äger en viss fastighet eller sköter väghållningen. Räddningstjänsten har även via Daedalos mobila programvara ett kommunikationsverktyg i enheten, vilket styr den tetraradioenhet som både kommunicerar larmdata och ser till så att denna tydligt syns på skärmen.

- Tack vare att bilen är utrustad med ett eget wifi-nät medger det att styrning och kommunikation via status till tetraradion kan ske från Toughpad. Att enheten är utrustad med tydliga knappar och en lättavläst skärm underlättar inte minst när man sitter i bilen på väg till en olycksplats. Plattan sitter i en robust hållare där den är säker men ändå lätt att lossa vid framkomst. På väg till en insats får man navigation och skickar status, samt ändrar talgrupp via Toughpad. Framme på olycksplatsen är det tryggt att veta att man har en datorplatta som tål det mesta i form av regn, extrem kyla och hetta, samt kan användas med handskar. 

När det gäller de förinstallerade funktionerna i Toughpad, så har framför allt kamerafunktionen spelat en viktig roll under räddningstjänstens uppdrag. Tack vare ständig uppkoppling kan fotodokumentation från olycksplatsen snabbt överföras till ledningscentralen, via den mobila enheten.  

- Att ha ständig trådlös förbindelse med ledningscentralen underlättar förstås i de flesta situationer, som t ex om man vill överföra fotodokumentation av ett femvåningshus eller skicka skärmdumpar från Google Maps för att visa hur ett område ser ut uppifrån och på så sätt snabbt lokalisera lämpliga infarter för räddningsfordonen. En gemensam lägesbild för samtliga skadeavhjälpande gör att klokare beslut tas och konsekvensen av olyckshändelsen blir bättre avhjälpt. Det kan även handla om att man snabbt behöver få fram information om ett giftigt ämne som någon har fått i sig och hur man tidigare har agerat vid liknande situationer, både i Sverige och utomlands.

Insatschefen Martin von Gertten har alltid sin Toughpad med sig ute på uppdrag. Vid en räddningsinsats erbjuder Toughpad en helhetslösning, i form av kommunikation, dokumentation och informationssökning, oavsett de yttre förutsättningarna. Räddningstjänsten i Trelleborg har planer på att inom kort utrusta ännu fler medarbetare med tåliga mobila enheter.

 


Fotograf: Mattias Herrström