Phone number: (+46) 08-680 26 00
  • Mobile Solutions Business Division – Europe

Villkor | Computer Product Solutions | Panasonic Business

Följande villkor och bestämmelser gäller för användning av webbplatsen för Panasonic Europe, www.toughbook.eu. Om du inte accepterar dessa villkor har du inte rätt att använda webbplatsen. Om inget annat anges skyddas innehållet på den här webbplatsen och på webbsidorna av upphovsrätt. Ingen del av innehållet får återges i någon form eller användas på något annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Panasonic eller utan att villkoren som beskrivs nedan uppfylls. Du får skriva ut eller hämta text som visas på webbplatsen för privata, icke-kommersiella syften, inklusive men inte begränsat till strukturen, det övergripande formatet och programkoden. Även om informationen på webbplatsen www.toughbook.eu är noggrant sammanställd, avsäger sig Panasonic Connect Europe GmbH allt ansvar för eventuella fel eller utelämnad information. Utformning, specifikationer och priser kan komma att ändras utan föregående meddelande.