FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET OCH ÖKAD SÄKERHET FÖR INSAMLING AV FÖRBRUKADE BATTERIER

Stibat är en icke vinstdrivande verksamhet, ansvarig för att samla in förbrukade batterier i Holland. Organisationen stödjer tillverkare, importörer, återförsäljare i deras lagstadgade skyldighet att samla in och återvinna batterier på ett ansvarsfullt sätt.
Nederländerna har nu över 24000 insamlingsställen: 5000 skolor och 19000 företag, varav många är butiker. För att samla in förbrukade batterier kör 5 lastbilar runt i Nederländerna och samlar in 3,2 miljoner kg batterier vilket är 160 miljoner batterier. Med hjälp av Toughpad FZ-B2 och systemintegratören Map Trace, kan Stibats förare ta del av körjournaler, skicka kvantitetsdata och rapportera ovanligheter.

Att samla in förbrukade batterier verkar vara ett stort arbete med tanke på det stora antalet upphämtningsplatser, men det är mycket mer än så. I samarbete med dess belgiska motsvarighet Bebat, har Stibat utvecklat ett smart mjukvaruverktyg kallat OptiBat, som använder tio års datahistorik vid varje uppsamlingsplats för att räkna ut när en container är full, så korrekt som möjligt.

Den data som sparas i OptiBat överförs till en annan mjukvara Optiflow. Denna applikation genererar listor veckovis med uppsamlingsplatser som ska tömmas. Listan processas automatiskt i körjournalen till förarna. I vissa fall besöks vissa upphämtningsplatser varannan veckan, medan vissa endast besöks varannan månad.

Kemiskt avfall

För insamling av batterier kan det verka en aning överdrivet att ha en organisation bestående av fjorton anställda, ett eget backoffice-system, lastbilar och förare, men batterier klassas som kemiskt avfall. ”Det innebär att de måste behandlas med mycket varsamhet för att inte förorsaka skada för människor och miljö”, förklarar Gert Jan van Huuksloot, chef för Stibat. ”Att transportera de bortkastade batterierna från en uppsamlingsplats till Stibats centrala sorteringscenter i Lelystad måste följa de Europeiska Direktiven för transporter av farligt gods. Som ett resultat av dessa regler, måste Stibats förare registrera vikt och antal batterier de transporterar. Om någon incident skulle äga rum måste det omedelbart rapporteras. Informationen måste vara uppdaterad vid tillfälliga inspektioner. En exakt överblick av godset som transporteras finns lyckligtvis tillhanda eftersom information om de uppsamlade batterierna skickas direkt från varje uppsamlingsplats till kontoret via Toughpad-plattan.

Van Huuksloot: "Alla uppsamlingscontainrar måste följa de hårda kraven för säker förvaring och transport. Bilarna är speciellt utrustade för transport av dessa containers. Trots att bilarna ägs av transportföretaget så är de märkta i enlighet med Stibat. Förarna är anställda av transportföretaget, men arbetar heltid med uppsamling av batterier. De klär sig i Stibats firmaklädsel och måste delta i speciella utbildningar.

Navigation och rapporter

För att säkerställa anslutning till realtidsinformation för försändelsen och för att strömlinjeforma processerna effektivare, har förarna arbetat med Panasonics stryktåliga platta Toughpad FZ-B2 sedan början av 2015. ”I början av arbetsdagen får förarna sitt körschema på plattan”, förklarar Van Huuksloot. ”Plattorna som är placerade i en fordonsdocka på instrumentbrädan, laddas med Interoute. Denna navigationsmjukvara utvecklades för transportoperatörer och tar i beräkning sådana vägar som inte är tillåtna för fordon med farligt avfall. En annan fördel med lösningen är att det ger Stibat valet att generera statistika rapporter, såsom antal resor, varaktighet och avstånd, och fordonens användningskapacitet."

Plattorna används också för att logga in och ut när förarna är vid uppsamlingsplatserna och för att på en gång registrera den nya försändelsen. Ett gränssnitt med speciella inmatningsskärmar har utvecklats för detta ändamål. Informationen skickas via det mobila nätverket till Stibats kontor i Zoetermeer och Bibats kontor i Tienen.

Vägning sker genom kalibrerade vågar i bilen. På lång sikt har Stibat för avsikt att integrera en automatisk länk mellan vågarna och plattorna så att vikten uppdateras automatiskt.

En tredje applikation på plattan är att spela in situationen på uppsamlingsplatsen, eftersom det dessutom är stränga regler för hur dessa platser ska tas om hand. En del av förarnas ansvar är att övervaka att allt går till som det ska. Till exempel om en container inte är korrekt placerad tar de bilder med deras platta. Stibat kan då kontakta uppsamlingsplatsen för att diskutera hur detta ska förbättras.

Map Trace

Stibats och Bebats lösning, implementering och inköp av plattor genomfördes i nära samarbete med det holländska företaget Map Trace. Map Trace är en systemintegratör, som inte bara utvecklar och implementerar intelligenta applikationer för datautbyte för mobil personal men också levererar professionella mobila lösningar. Sådan lösningar inkluderar överföring av data mellan mobil personal och kontoret, dataprocesser på geografiska positioner, fordonsidentifikation, temperatur, fukt, avstånd och bränslekonsumtion.

Map Trace inkluderar hårdvara i sin lösning såsom fordonsspårningssystem, sensorer, planeringstavlor, datorer ombord och andra mobila enheter.

”Baserat på arbetsprocesserna kom vi fram till en funktionell design för lösningen och sedan tillsammans med Stibat, valde vi Panasonic Toughpad FZ-B2 enligt en önskelista. De fick gå igenom ett genomgripande test,” förklarar Alexander Lancee, director på Map Trace. ”Önskemålet var tålighet vilket betydde att konsumentplattor var uteslutet. En annan viktig faktor var att den skulle vara enkel att använda för förarna, när det gäller att mata in data via skärmen och praktisk användning av plattan i fordonet och på platsen. Trots att skärmstyrka inte var något specifikt önskemål, så har det visat sig vara en stor tillgång med plattorna. Panasonic har också levererat dockningsstationer och laddare för montering i fordonen, liksom bälteshållare.”.

Projektet startade januari 2015 och gick smärtfritt enligt Van Huuksloot och Lancee. Det var inga problem men varken tekniken eller acceptans hos förarna. De är alla mycket nöjda med sina plattor och sparar tid tack vare bättre ruttplanering och snabbare informationsprocess. Van Huuksloot: ”Spara tid var inte vårt primära mål, så vi kommer inte att lägga till fler resor eller mer arbete. Men vi ville förbättra informationshanteringen, öka tillförlitligheten och säkerställa bättre övervaktning vid uppsamlingsplatsen. Det är trots allt säkerhet och korrekt utförande i enlighet med lagstiftningen som är vår högsta prioritet.”