Flygindustrin

Förbättrar arbetsmetoderna i flygsektorn

För tekniskt underhåll och reparationer i hangarer, rutinmässigt underhåll på flygfältet eller som EFB-enhet (Electronic Flight Bag) - Toughbook, och Intel® Core™ i5 vPro™ processor, optimerar arbetsflöden ombord och förkortar servicetiden på marken.

Låga strålningsnivåer
Tack vare ett avancerat skydd avger åra Toughbook-datorer extremt låga nivåer av elektromagnetisk strålning och har hög motståndskraft mot extern påverkan. Vissa modeller uppfyller certifieringskraven enligt MIL-STD 461E.

RTCA-godkända och certifierade enligt DO-160D

Vissa Toughbook-modeller är RTCA-godkända och certifierade enligt DO-160D – de allra strängaste branschstandarderna för teknik, säkerhet och tillförlitlighet inom flygsektorn.

Ovanstående är rena tekniska fakta. Nu vill vi visa hur våra Toughbook-datorer kan ge fördelar i just din organisation.

Liknande organisationer använder redan våra Toughbook-datorer för att utvecklas och nå framgång. Även ditt företag kan klara utmaningarna med hjälp av Toughbook.

¹Testat av nationellt oberoende laboratorium, enligt IEC 60529, avsnitt 13.4, 13.6.2, 14.2.5 och 14.3.