Phone number: (+46) 08-680 26 00
 • Smart Essentials
  Enhetsanalys i realtid

Smart Essentials

< Tillbaka till ProServices

Utmaningen …

Visste du att över 60 % av personalen som arbetar i frontlinjen upplever problem med mobil databehandling som påverkar deras förmåga att göra sitt jobb varje månad?

Dessutom rapporteras hela 85 % av dessa problem inte till IT-teamet.

 


Vanliga problem

Stopwatch iconBatterier som inte varar hela skiftet
Exclamation mark iconAnslutningsproblem
Finger on a button iconTvångsstart
Question mark iconBorttappade enheter
Spiderweb iconUnderutnyttjade enheter och appar
Setting iconUppdateringar som påverkar vissa enheter

Sådana dolda problem leder till förlorad produktivitet och driftstopp, påverkad kundservice, en dålig användarupplevelse och trubbel för IT-team. 

Men vi får inte heller glömma …

…att sådana problem i genomsnitt står för upp till 80 % av kostnaderna för mobilitet.

Så hur identifierar, övervakar och hanterar vi dessa aspekter bättre?

Vi blir smartare.

Lösningen …

TOUGHBOOK Smart Essentials – en svit med tre OEM-agnostiska, skalbara, molnbaserade SaaS-lösningar – drivs av B2M och förser dig med användbara insikter i realtid om hälsa, användning och prestanda för hela din mobila egendom.

Din skräddarsydda lösning.

Wifi icon

Signalstyrka

Battery icon

Batteritid

Location icon

Plats

Arrow icon

App-, enhets-
och dataan-
vändning

Fire icon

Störande
händelser

Speed icon

Nätverk-
sprestanda

B2m Solutions, image of Toughbook
Toughbook

Resultatet …

Överlägsen operativ information, så att du kan fatta mer välgrundade beslut. Snabbare.

Du kan mäta, förutse och omedelbart vidta lämpliga åtgärder för händelser och se till att dina enheter, batterier, programvara och arbetsstyrka arbetar på optimala nivåer för att maximera effektiviteten och minimera kostnaderna.

Se till att dina verksamhetskritiska enheter fungerar bättre (och effektivare) än någonsin tidigare

Förbättra nyttjandet. Öka produktiviteten.

Använd data för att identifiera användare före distributionen, så att du kan ge rätt enheter till rätt personer, prioritera fokus på användare som är mer beroende av en enhet och tillhandahålla ditt team med relevanta appar och supporttjänster.

Efter distributionen har du fullständig insyn i varenda dator du äger. Med Smart Service-rapporter om både användning av enheten och specifik appanvändning kan du distribuera underutnyttjade enheter till andra delar av din organisation, förstå vilka användare som behöver mer utbildning och låta ekonomiavdelningar se hur utplacerade tillgångar används för att beräkna avkastningen på mobila investeringar.

Skydda din teknikinvestering

Övervaka aktiviteten för att säkerställa att du investerar i relevanta garantier och tillbehör som passar ditt teams arbete och för att maximera dina enheters livscykel.

Undvik oplanerade driftstopp

Förutse, mät och reagera på störningar effektivare. Upptäck hälsotrender för enheterna för att åtgärda problem innan enheterna ger upp. Och identifiera och byt ut enheter med dåligt resultat tidigt för att öka drifttiden – och uppgradera användarupplevelsen.

Inga fler oväntade räkningar

Identifiera dataområden med hög användning, krävande appar och aktiva användare i realtid så att du kan förutse avgifter och undvika obehagliga överraskningar.

Minimera kostnaderna. Maximera avkastningen på investeringar.

Smart Essentials hjälper dig få ett bättre resultat genom att informera dig om vilka beslut du ska fatta, och när – från schemaläggning av underhåll till beställning av batterier.

Din information. På ditt sätt.

Det finns en komplett uppsättning API:er* för att hämta den information som samlas in av Smart Essentials till dina egna Business Intelligence-plattformar, Microsoft ExcelTM eller din egen anpassade utveckling.

*API:er är endast tillgängliga med Smart Service

Tillgängligt för alla dina enheter

Har du olika typer av enheter? Inga problem. Smart Essentials kan distribueras på alla bärbara Android- och Windows-datorer, och inte bara TOUGHBOOK-enheter.

Smart Battery Monitor

Det smarta sättet att ha teamet redo för insats

Håll koll på enheternas batterier dygnet runt, i realtid. Den varnar dig automatiskt när batteriets hälsa försämras, så att du har gott om tid att vidta åtgärder och undvika driftstopp.

 

Övervakar

 • information om batteriet
 • batteriets prestanda
 • enhetens strömanvändning.

 

Så att du kan

 • fastställa grundorsaker till slutanvändarnas klagomål om batteritiden
 • förbättra batterianvändningen 
 • identifiera när batterierna är mindre effektiva.
HÄMTA BROSCHYR
Toughbook with Smart essential data on screen
Toughbook with Smart essential data on screen

Smart Devices Monitor

Vår smartaste monitor för användning dygnet runt hittills. Tillhandahåller viktig information om plats, användarupplevelse (inklusive falldetektering) och användning. Ställ in varningar baserat på geografiska områden och enheternas kontakttid för exakta data om var, när och hur din TOUGHBOOK-utrustning används.

HÄMTA BROSCHYR

 

Spårar viktiga enhetsspecifika mätvärden:

 • Tillgångsuppgifter
 • Omstarter och fall
 • Användning
 • Plats
 • Varningar

 

Så att du kan identifiera

 • förlorade eller stulna enheter
 • negativa användarupplevelser
 • underutnyttjade enheter.

Smart Service

Samlar in, analyserar och lagrar information samt skapar rapporter om dina mobila enheters allmänna och pågående hälsa och beteende. Så att du kan identifiera potentiella problem, produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar.

 

Mäter följande:

 • Enhetsaviseringar
 • Programinformation, användning och uppdateringar
 • Laddningar
 • Dataanvändning
 • Fall
 • Omstarter

 

Så att du kan

 • genomföra grundorsaksanalys
 • proaktivt övervaka alla tillgångar.

 

När du köper Smart Service inkluderas Smart Device Monitor och Smart Battery Monitor automatiskt som en del av paketet.

HÄMTA BROSCHYR
Toughbook with Smart essential data on screen


We’re offering you a FREE 30-day trial of any one of the three modules. Fill out this form and we’ll have a Panasonic Account Manager contact you to discuss your free trial.

Opt in if you would like to join the Toughtalk Community, through which you’ll hear from us by e-mail/post/phone about our products, services and information we think may be of interest to you†

By submitting this form, you are agreeing with our privacy policy‡