Sector Videos

Onlinefilm om Toughbook-datorer i den offentliga sektorn

Här beskriver Kevin Tristram, Toughbooks chef för Storbritannien och Irland, och Stephen Yeo, Toughbooks marknadschef i Europa, hur Toughbook-datorer förbättrar arbetsmetoderna inom den offentliga sektorn.