• TOUGHBOOK

  SMART SERVICE

  Förfinad verksamhetsanalys
  Drivs av B2M Solutions

Analyser. Information. Resultat.

 

Toughbook Smart Service samlar in, analyserar, lagrar information samt skapar rapporter om din mobila enheters tillstånd och beteende. 

Tack vare denna skalbara, molnbaserade SaaS-lösning får du tillgång till en mängd information i realtid, t.ex. följande:

Så vad innebär det här för din verksamhet? 

 • Avsevärt förbättrad effektivitet
 • Minskade kostnader
 • Lägre risk för avbrott 
 • Maximerad avkastning på investering
 • Större kundnöjdhet
 • Optimerad enhetsanvändning 

Toughbook Smart Service kan enkelt läggas till i de flesta Toughbook- och Toughpad-enheter när som helst under enheternas livscykel.

 

Toughbook Smart Service stör inte andra program på enheten eller påverkar batteriförbrukningen.

EN NÄRMARE TITT

Identifiera förbättringar av användningen

Identifiera enheter som inte används fullt ut och omdistribuera dem till andra delar av organisationen. Eller få en djupare förståelse för de program som används mest och deras påverkan på enhetens prestanda och personalens produktivitet. 

•   Full statussynlighet för alla enheter
•   Användbara prestandaanalyser  

Sätt stopp för oväntade kostnader  

Identifiera dataområden med intensiv användning, krävande program och användare som utnyttjar mycket datatrafik, för att optimera enhetens prestanda och minska höga datakostnader.  

•    Övervaka WLAN-aktivitet 
•    Spåra mobildataanvändning

 

Öka produktiviteten  

Diagnostisera de bakomliggande orsakerna till problem som påverkar effektiviteten, åtgärda problem när de inträffar och fastställ hur effektiva de korrigerande åtgärderna är i realtid med hjälp av verksamhetsinformation. 
 
•    Aviseringar för enhetsstörningar och omstart
•    Uppdateringar om programkorrigeringsfiler och felkorrigeringar
•    Uppdelning mellan enhets- och användarproblem  

Undvik störande och dyrbara driftstopp

Fastställ orsakerna till att batterier laddas ur snabbt och lös batteriproblem proaktivt för att eliminera oplanerade, störande och dyrbara driftstopp som påverkar produktiviteten.  

•    Övervaka batteriets prestanda  
•    Spela in laddningscykler
•    Förutsäg förväntad livslängd

 

Och sist men inte minst... 

Du har fullständig frihet att hantera din enhetsuppsättning själv, men Toughbook Smart Service finns även som en fullständigt hanterad Panasonic-lösning, vilket gör att du sparar värdefull tid och dyrbara resurser.

 

Toughbook Smart Service är kompatibelt med
alla lösningar för hantering av
mobila enheter och företagsmobilitet.

 

 

 

 

 

 

Ta reda på hur ditt företag kan fatta mer välgrundade beslut, vidta åtgärder snabbare samt mäta resultat på nya effektiva sätt.

Kontakta oss

Hämta broschyr