• News and events

    News and events

BRÅDSKANDE: FRIVILLIGT ÅTERKALLANDE AV BATTERI

Återkallande av Panasonic Toughpad FZ-G1 batteripaket – meddelande två  

Hos Panasonic arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra produkter och tjänster. Vi har nyligen identifierat vissa problem som rör datorplattan Panasonic Toughpad FZ-G1 vid vissa användarscenarier som innefattar de batterier som anges nedan. Under vissa användarscenarier kan batteriet i datorplattan överhettas och antändas, vilket kan innebära brandfara.

Med hjälp av anvisningarna i det här meddelandet kan du fastställa om din produkt omfattas av säkerhetsmeddelandet. Kontrollera modellnumret på din FZ-G1-datorplatta och modellnumret för ditt batteri och jämför dem med nedanstående lista över berörda produkter.

BERÖRDA PRODUKTER I DETTA MEDDELANDE OM ÅTERKALLANDE:

FZ-G1-SERIEN:

Datorplatta

I kombination med något av dessa två batteripaketmodellnummer:

FZ-G1A-serien FZ-VZSU84U
FZ-G1B-serien FZ-VZSU97U
FZ-G1C-serien  
FZ-G1F-serien  
FZ-G1J-serien  
FZ-G1K-serien  
FZ-G1L-serien  
FZ-G1M-serien  
FZ-G1N-serien  

 

Analys av grundorsak: 

Grundorsaken till det här problemet är föroreningar inuti battericellerna. När batterier som omfattas av detta meddelande om återkallelse används i miljöer med stor temperaturvariation kan kortslutning uppstå inne i cellen vilket kan leda till överhettning och antändning.

OM DU HAR EN AV DE FZ-G1-PLATTOR SOM BERÖRDS AV ÅTERKALLANDET SKA DU OMEDELBART VIDTA FÖLJANDE STEG:

Steg 1:
Kontakta Panasonic enligt listan nedan för att få ett ersättningsbatteri. Ersättningsbatterier börjar att skickas ut den 1 juni 2017.

Steg 2:
Ny firmware finns tillgänglig. Denna firmware tillämpar nya batteriladdningskontroller.
Den nya firmware använder tre kontrollmekanismer som styr laddning av batteriet.
Var och en av de här kontrollerna kan inaktivera batteriladdningsprocessen för att minimera risken för överhettning och antändning.

Om du har köpt en Panasonic FZ-G1-datorplatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med följande modellnummer (FZ-G1A, FZ-G1B, FZ-G1C, FZ-G1F, FZ-G1J, FZ-G1K, FZ-G1L, FZ-G1M, FZ-G1N) tillsammans med batteripaket FZ-VZSU84U eller FZ-VZSU97U ska du kontakta oss omedelbart för att få ett nytt batteri och firmware. Du kan kontakta oss på följande sätt:

E-postadress: toughbookbattery.helpdesk@eu.panasonic.com

 

Se anvisningarna nedan om hur du kontrollerar om din datorplatta omfattas av detta återkallande.

Så här identifierar du de berörda modellerna: Kunderna kan kontrollera modellnummer för FZ-G1 och modellnummer för batterierna och fastställa om dessa omfattas av återkallandet.


 

Följ anvisningarna nedan när du tar ut batteriet ur datorplattan.

  • Kontrollera att datorplattan FZ-G1 är avstängd
  • Koppla från alla externa strömkällor
  • Ta ut datorplattan från den stationära portreplikatorn eller från dockningsstationen i fordonet i förekommande fall
  • Lås upp batteriet enligt bilden nedan
  • Lyft batteriet från dess övre ände enligt nedanstående exempel​

 

 

Aktuella batterimodellnummer innefattar: 
FZ-VZSU84U/ FZ-VZSU97U

  • Så här identifierar du batteriets modellnummer:

 

Vi ber uppriktigt om ursäkt för eventuella problem i samband med det här meddelandet. Panasonic satsar helhjärtat på att erbjuda produkter av högsta kvalitet och bästa tänkbara kundservice.

 

Tack för ditt samarbete och din förståelse.​