• News and events

    News and events

BRÅDSKANDE: Säkerhetsmeddelande

Panasonic Toughpad FZ-G1 datorplatta och batteri  

Hos Panasonic arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra produkter och tjänster. Vi har nyligen identifierat vissa problem som rör datorplattan Panasonic Toughpad FZ-G1 vid vissa användarscenarier som innefattar de batterier som anges nedan. Under vissa användarscenarier kan batteriet i datorplattan överhettas och antändas, vilket kan innebära brandfara.

Med hjälp av anvisningarna i det här meddelandet kan du fastställa om din produkt omfattas av säkerhetsmeddelandet. Kontrollera modellnumret på din FZ-G1-datorplatta och modellnumret för ditt batteri och jämför dem med nedanstående lista över berörda produkter.

PRODUKTER SOM BERÖRS AV DETTA SÄKERHETSMEDDELANDE:

FZ-G1 lista över modellnummer:

I kombination med något av dessa batterimodellnummer:

FZ-G1Axxxxxx FZ-VZSU84U
FZ-G1Bxxxxxx FZ-VZSU97U
FZ-G1Cxxxxxx  
FZ-G1Fxxxxxx  
FZ-G1Jxxxxxx  
FZ-G1Kxxxxxx  
FZ-G1Lxxxxxx  
FZ-G1Mxxxxx  
FZ-G1Nxxxxx  

 

Åtgärd: 

Om din FZ–G1 datorplatta har något av de batterier som anges i det här säkerhetsmeddelandet ber vi dig att omedelbart vidta följande åtgärder:

Vi kommer att tillhandahålla ett BIOS-verktyg som möjliggör säkrare användning av enheten tills en lämplig lösning finns till hands. Vi tillhandahåller det här verktyget i syfte att reducera ett eventuellt överhettningsproblem vid användning av datorplattan FZ-G1 (modeller: FZ-G1A, FZ-G1B, FZ-G1C, FZ-G1F, FZ-G1J, FZ-G1K, FZ-G1L, FZ-G1M, FZ-G1N) tillsammans med batterierna FZ-VZSU84U/ FZ-VZSU97U. Verktyget finns i en ZIP-fil. När du har öppnat och extraherat filerna kan du köra en batchfil som ändrar en systeminställning i datorplattans BIOS.

Observera att BIOS-verktyget sänker kapacitansen hos batteriet till 80 % vilket gör att batteriets kapacitet sjunker.

Om du har köpt en Panasonic FZ-G1 datorplatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ber vi dig kontakta oss omedelbart så att du kan erhålla ditt BIOS-verktyg. Du kan kontakta oss på något av följande sätt:


 

Panasonic Service Centre
Service Operations
Wharfedale Road
Industrial Estate
Cardiff CF23 7XB
Storbritannien

 

Service på engelska:
Service på franska:
Service på tyska:
Service på italienska:
Service på spanska:
Service på österrikiska:
Schweiz ITF:
Schweiz ITF:

+44 (0) 8000884324
+33 (0) 805636449
+49 (0) 8007235211
+39 (0) 800986915
+34 (0) 901 101 157
+43(0) 800006493
+41(0) 800002429 (German)
+41(0) 800588017 (French)
 

E-postadress:                     toughbooksupport@eu.panasonic.com

 

Se efterföljande sidor för anvisningar om hur kontrollerar om din datorplatta omfattas av detta säkerhetsmeddelande.

Så här identifierar du de berörda modellerna: Kunderna kan kontrollera modellnummer för FZ-G1 och modellnummer för batterierna och fastställa om dessa omfattas av säkerhetsmeddelandet.


 

Följ anvisningarna nedan när du tar ut batteriet ur datorplattan.

  • Kontrollera att datorplattan FZ-G1 är avstängd
  • Koppla från alla externa strömkällor
  • Ta ut datorplattan från den stationära portreplikatorn eller från dockningsstationen i fordonet i förekommande fall
  • Lås upp batteriet enligt bilden nedan
  • Lyft batteriet från dess övre ände enligt nedanstående exempel​

 

 

Aktuella batterimodellnummer innefattar: 
FZ-VZSU84U/ FZ-VZSU97U

  • Så här identifierar du batteriets modellnummer:

 

Panasonic arbetar med att fastställa den grundläggande orsaken till de problem som har inträffat under vissa användningsscenarier och om dessa problem kan hänföras till datorplattan FZ-G1, batteriet eller något annat.   Vi kommer att ge nödvändiga och regelbundna uppdateringar om de grundläggande orsakerna, och vi kommer att informera dig om någon av ovanstående enheter behöver bytas ut. 

Vi ber uppriktigt om ursäkt för eventuella problem i samband med det här meddelandet. Panasonic satsar helhjärtat på att erbjuda produkter av högsta kvalitet och bästa tänkbara kundservice.

 

Tack på förhand för ditt samarbete och din förståelse.