• Att vända
    föråldringstrenden

Toughbook och Toughpad – att vända föråldringstrenden

Planerad föråldring (Planned obsolescence) beskrivs på Wikipedia genom följande citat från Quarterly Journal of Economics, 1986:
 
”Planerad föråldring innebär att en produkt planeras eller konstrueras med en begränsad brukningstid, så att produkten blir föråldrad, dvs. omodern eller funktionslös efter en viss tidsperiod. Planerad föråldring har potentiella fördelar för en tillverkare eftersom konsumenten pressas att köpa nya produkter.” 
 
Så varför har planerad föråldring blivit en så vanligt förekommande fras inom mobil datahantering idag? Svaret ligger dels i de snabba förändringarna inom datatekniken och dels i det ökande antalet bärbara enheter som finns tillgängliga för dagens användare.
 
Ta till exempel surfplattor. Det finns tydliga tecken på att planerad föråldring byggs in vid konstruktions- och tillverkningsstadierna för många populära surfplattor, både vad gäller konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Batterierna är ofta förseglade inuti enheten, vilket innebär att användaren bara kan byta ut dem när de har uppnått sin planerade livslängd. Bildskärmarna är limmade vilket innebär att de inte kan bytas ut av användaren. Interna komponenter är fast monterade inuti enheten, så att de inte kan uppgraderas vid behov.
 
Skador på verksamheter och på planeten
Den här oförmågan att utföra service, underhåll eller uppgraderingar av enheter under deras livscykel leder till skadligt slöseri både kostnadsmässigt och materialmässigt. Användaren måste byta ut hela enheten när den blir föråldrad, vilket tvingar fram ytterligare utgifter varefter själva enheten hamnar i de allt större bergen av teknologiska sopor. Planerad föråldring är därmed skadlig för många företag ur ekonomisk synvinkel och samtidigt skadlig för planeten.
 
Det finns dock undantag från den här trenden. Robusta bärbara datorer och datorplattor, till exempel modellerna i Panasonics Toughbook- och Toughpad-serier, har konstruerats för att hålla betydligt längre än deras mindre robusta konkurrenter och uppvisa betydligt färre fel. Batterierna i Toughbook och Toughpad kan dessutom bytas ut av användaren, och de har andra funktioner och komponenter som är bakåtkompatibla med tidigare modeller.
 
Reducerad föråldring betyder lägre ägandekostnad
Detta innebär att bärbara datorer och datorplattor får längre livslängd, att de blir enklare att underhålla, att de går sönder mer sällan och att de inte blir föråldrade inom ett år eller två. Detta leder till lösningar som sänker den totala ägandekostnaden och undviker konstanta problem för IT-avdelningar där man tidigare varit tvingad att byta ut hela uppsättningar regelbundet. Lösningarna är dessutom skonsammare mot miljön.