Phone number: (+46) 08-680 26 00

Sophanteringsbolaget Remeo går i bräschen för cirkulär ekonomi

Det är inte bara korrekt sortering och återvinning av kundernas avfall som är av största vikt för det finska sophanteringsbolaget Remeo. Till och med valet av IT-utrustning har noga utvärderats i företagets kamp för att minska världens resursförbrukning.

Allt är väl genomtänkt hos Remeo, som ständigt arbetar för att maximera återanvändning och återvinning av alla sorters material och produkter. Även IT-utrustningen i företagets lastbilar har stor betydelse, då enheterna måste ha längsta möjliga livslängd och driftstid.

Därför har Remeo nu införskaffat ca 200 ruggade Toughpad-datorplattor för användning i lastbilarna. De robusta Panasonic-enheterna är fullt funktionsdugliga även när de utsätts för vibrationer eller tappas i marken. Inte heller regn, damm eller smuts påverkar dem.

Det innebär samtidigt att enheterna förväntas ha mycket lång livslängd och låga totala långsiktiga kostnader. Eftersom de enkelt kan uppdateras med den senaste mjukvaran åldras de heller inte över tid. På så sätt kan Remeo undvika att bli en del av statistiken för den negativa "slit-och-släng"-kulturen.

För mer information, se denna video