Phone number: (+46) 08-680 26 00

Ny studie om trendig ny teknik bland mobila medarbetare

Big Data, Internet of Things (IoT) och sensorer kommer att bli de teknologiska trenderna med störst inverkan på den mobila arbetskraften under de kommande 12 månaderna. Det avslöjar en ny rapport, baserad på svar från 250 inköpare av IT-teknologi för företag.

En färsk undersökning, som utfördes av Opinion Matters på uppdrag av Panasonic Toughbook, bland inköpare av IT-utrustning för företag i Storbritannien belyser att Big Data (52 procent), Internet of Things (51 procent) och sensorteknologi (41 procent), såsom temperaturbaserade, atmosfäriska och biologiska sensorer, kommer att utgöra de viktigaste teknologiska trenderna för den mobila arbetskraften under de kommande 12 månaderna. Undersökningen visar även att de främsta drivkrafterna för inköp av IT-teknologi är förbättrad affärseffektivitet och produktivitet.

De tillfrågade IT-inköparna bedömer att företagsledningarna kommer att få ut mest av Big Data, IoT och wearables, medan försäljningsavdelningen mest kommer att kunna dra nytta av virtual reality-produkter i samband med sina säljmöten. Logistikavdelningen tros framför allt kunna tillgodogöra sig utvecklingen av drönare, medan utvecklings- och forskningsavdelningen bedöms få ut mest av augmented reality (AR), sensorteknologi, blockchain och artificiell intelligens (AI).

Rapporten belyser även IT-inköparnas starka tilltro till att antalet bärbara datorplattor kommer att öka betydligt under de närmaste fem åren, samt att robusta handhållna datorer då fortfarande kommer att vara nödvändiga arbetsverktyg för företagens mobila medarbetare.

Pris (27 procent) och tillförlitlighet (19 procent) bedöms vara de största stötestenarna för företag som vill implementera nya teknologier i sina verksamheter.

För att se undersökningen i sin helhet, vänligen klicka här.