• Affärsutrustning som tål hårda tag

    Sensible protection for the most
    frequently damaged components.

Business Ruggedized

Slitstarka Toughbook-datorer för företag

Nödvändigt skydd för de känsligaste komponenterna.

Skärmen, hårddisken och tangentbordet är de komponenter som oftast går sönder i vanliga bärbara datorer. Toughbook-enheterna i serien för slitstarka företagsdatorer har därför ett extra bra skydd för sådana komponenter.

Genom att utföra falltester har vi målmedvetet förbättrat serien av slitstarka företagsdatorer. Även i drift klarar enheterna fritt fall från upp till 76 cm höjd, utan skador och med intakt hårddisk.

Olyckshändelser med utspilld dryck (som har blivit en allt vanligare felorsak) inverkar inte på Toughbook-datorerna i företagsserien: ett specialutvecklat kanalsystem skyddar tangentbordet, pekplattan och andra känsliga komponenter från spillskador – särskilt praktiskt på resor. Om du spiller ut ett dricksglas på tangentbordet och pekplattan, leds vätskan bort genom kanalerna, så att all elektronik i datorn hålls torr och intakt.

De slitstarka företagsdatorerna klarar tryckbelastning upp till 980 N, tack vare optimerad tryckfördelning. Därmed skyddas i synnerhet LCD-skärmen mot brott- och tryckskador. Hårddiskskador på grund av stötar och slag förhindras också - hårddisken omges av ett okrossbart magnesiumhölje med fyra stötdämpande plattor av ett högteknologiskt material.