• Maskindiagnostik och Toughbook

Maskindiagnostik och Toughbook

Maskindiagnostik är kort sagt en viktig supportprocess för många företag och organisationer i många sektorer.
Oavsett sektor är syftet med att utföra diagnostiken emellertid alltid detsamma:

  • Identifiera problemet
  • Åtgärda det snabbt
  • Åtgärda det korrekt vid första försöket

Det kan vara en process som utförs i en verkstad eller i en särskild diagnostikanläggning, där värme, damm och luftfuktighet utgör en konstant utmaning.

Men diagnostik utförs även på fältet, och då består de största utmaningarna i tillgång till system och data - utöver miljöfaktorerna.

Var uppstår de största hindren?

Incheckning – om vi tar bildiagnostik som exempel, kan tidpunkten för incheckning av fordonet utgöra ett stort effektivitetshinder i diagnostikprocessen, i synnerhet under morgontimmarna då belastningen är hög.

Arbetsfördelning – om vi håller oss till bilsektorn, innebär ”arbetsfördelning” det steg då bilarna dirigeras till teknikerna för reparation. Men att dirigera bilarna till rätt mekaniker med rätt kunskaper är inte alltid enkelt, om den rätta tekniska informationen till stöd för den ursprungliga diagnosen saknas.

Primär diagnostik – om arbetsfördelningssteget har utförts korrekt, kan det här steget i processen hanteras effektivt. I annat fall blir den primära diagnostiken mer tidskrävande.

Leverans av reservdelar – tekniker i alla sektorer behöver rätt delar för att kunna utföra jobbet ordentligt. Om fel del beställs eller levereras får det stor inverkan på tid, kostnader och produktivitet.

Utökad support – en tekniker som inte kan åtgärda ett problem direkt på plats måste kunna hänvisa till extern support. Det kan bli problematiskt om supporten inte finns tillgänglig omedelbart.

Bekräftelse av reparation – att testa och bekräfta att en reparation har utförts korrekt kan vara tidskrävande. Därför förbises ofta det här steget i processen, något som kan få stor inverkan på kundnöjdheten.

Hur kan en Toughbook effektivisera processen?

Toughbook-datorer utformas och byggs av personer som vet hur diagnostikföretagen tjänar sina pengar –genom återkommande uppdrag från kunder som är nöjda med den service de får.

Vi vet hur viktigt det är att du utrustar dina tekniker med verktyg som gör att de kan utföra jobbet rätt, vid första tillfället och vid varje tillfälle.

När Toughbook-datorer kombineras med diagnostiksystem kan teknikerna utföra tre diagnoser på samma tid som krävs för att utföra en. Hur? Svaret är en kombination av trådlös anslutning av militärkvalitet, en oöverträffad förmåga att fungera i krävande miljöer samt inbyggd kringutrustning som RFID- och streckkodsläsare.

  • En första diagnos kan ställas redan i arbetsfördelningssteget, så att rätt maskin distribueras till rätt tekniker.
  • Den vanliga diagnostiken utförs mer effektivt, eftersom den fokuserar på problem som identifierats under arbetsfördelningssteget.
  • Den slutgiltiga, bekräftande diagnostiken säkerställer att jobbet har utförts korrekt, att inget ytterligare arbete behöver utföras och att optimal kundnöjdhet uppnås.

Det finns dock ytterligare en grundläggande fördel med att använda Toughbook-datorer i diagnostikprocessen. Det är ett välkänt faktum att processen ofta begränsas av utrymmet eller platsen. Det är inte alltid möjligt att utföra arbetet under optimala förhållanden – maskiner finns i alla typer av miljöer, och många av dem medför stora hinder för teknikanvändning.

Det gäller dock inte Toughbook-datorer. De är specialbyggda för att fungera utomhus eller i krävande miljöer, med trådlös anslutning med lång räckvidd, skärmar för utomhusbruk, konverterbara designfunktioner och oöverträffad hållbarhet. Oavsett var maskinerna finns kan teknikern ta med sin Toughbook och utföra alla åtgärder som krävs.