• Fältdesign och -inspektion med Toughbook

Fältdesign och -inspektion med Toughbook

Om du arbetar som överordnad för fältbaserade anställda inom konstruktion, maskinteknik, arkitektur, transport eller andra sektorer, är du sannolikt väl medveten om vilken betydelse processen för fältdesign och -inspektion har för ditt företag.

Men du vet också att processen medför betydande svårigheter.

Var uppstår de största hindren?

För det första är inspektion och konstruktion på fältet en process som utförs utomhus. Väder och vind är med andra ord ett konstant hinder. Eftersom tekniken hittills inte har fungerat i sådana krävande utomhusmiljöer, har pappersbaserad dokumentation och loggböcker varit det enda alternativet.

Men papper är givetvis oanvändbart i regn. Dessutom medför pappersbaserad dokumentation – som ofta måste överföras till digital form vid ett senare tillfälle – en risk för fel.

Korrekta data och program är en förutsättning för noggrann fältkonstruktion och -inspektion. Vid distansarbete saknas tillgång till dessa viktiga komponenter - ett betydande hinder för en exakt och effektivt genomförd process.

Därutöver tillkommer tidsaspekten. Att utföra konstruktions- och inspektionsarbete utan digitala verktyg kan bli en långdragen och mödosam uppgift. Och i affärsvärlden är tid lika med pengar.

Slutligen är konstruktion och inspektion ingen statisk process. Nyckelvärden och -data förändras kontinuerligt, och behöver korrigeras och bearbetas under arbetets gång. Det här är oerhört svårt utan digital tillgång till rätt data.

Hur kan en Toughbook effektivisera processen?

Toughbook-datorer är det perfekta verktyget för konstruktion- och inspektionspersonal, och gör att de kan arbeta både självständigt och mer effektivt i fråga om arbetstid.

Samordning – Att leda grupper av inspektörer eller tekniker med stor geografisk spridning är en utmaning. Toughbook-datorer klarar det med hjälp av förstklassiga anslutningsmöjligheter och inbyggd GPS.

Hållbarhet – Fältkonstruktion och -inspektion utförs där den behövs, inte där konstruktionen eller inspektören vill att den ska utföras. Det kan vara i en vattenled, på en dammande byggarbetsplats eller i en farlig miljö. Toughbook-datorer är byggda för att fungera optimalt i sådana miljöer, där all annan teknik går bet.

Funktioner för fältet - Toughbook-datorer fungerar där annan teknik går bet. Nu kan dina mobila medarbetare få tillgång till data och ritningar som de behöver när de arbetar på plats hos kund, i ett digitalt format som möjliggör ändringar. Urvalet av olika skärmstorlekar och designfunktioner innebär att de klarar kraven för CAD-arbete på fältet, medan processorkraften gör att de kan hantera även den mest komplexa tekniska dokumentation.