Phone number: (+46) 08-680 26 00

Förord

Mobil datorutrustning kan befria arbetskraften från arbetsintensiva och enformiga aktiviteter och därmed förbättra produktiviteten, men det är utan tvivel så att mobil personal är frustrerad över att arbeta med deras nuvarande handhållna mobila enheter

Vår forskning visar att dessa problem inte bara undergräver personalens motivation, de utgör även en stor kostnad och påverkar hur de kan bemöta kunderna i den verksamhet de arbetar i. De felfrekvenser användare rapporterade för deras handhållna skanningsenheter var mycket högre än de för annan mobil datorutrustning och de rapporterade reparationstimmarna kunde skada verksamheten. Dessa kostnader är utöver den frustration som användarna redan upplever kring designen av deras utrustning.

Trycket på chaufförer, lagerarbetare, återförsäljare och personal inom räddningstjänsten över hela Europa fortsätter att öka och insatserna fortsätter att bli högre eftersom varje sekund räknas i de sektorer där dessa handhållna streckkodsläsare används. 

Arbetsmiljön är ofta besvärlig och utsatt, vilket påverkar felfrekvensen och att utrustningen oftare går sönder. Detta gör att det är mer avgörande än någonsin att de som köper teknik förstår vilka designfaktorer kring utrustningen som har störst effekt på deras personal och deras verksamhet – ergonomisk design, tålighet och teknik-differentiatorer som batterier som kan bytas under användning och skärmar som kan avläsas i dagsljus.

Jag hoppas att ni tycker att den här forskningen är intressant och informativ när ni överväger hur ni prioriterar inköp av handhållna produkter för er mobila arbetskraft.

Jan Kaempfer
General Manager for Marketing at Panasonic Mobile Solutions Business Division Europe.

Sammanfattande Översikt

Fel i handhållen datorutrustning är frustrerande för chaufförer, lagerarbetare, butikspersonal och personal inom räddningstjänsten över hela Europa och är negativt för affärsverksamheten. I genomsnitt uppstår det fel i handhållna enheter med streckkodsläsare mer än 1,5 gång per år1 och det tar 3 dagar eller mer för att byta ut eller reparera dem.

Har du upplevt fel i en handhållen enhet under de senaste 2 åren? Om ja, hur många fel har du upplevt?

Hur länge var du utan din handhållna enhet medan den reparerades eller skulle bytas ut? 

Anser du att de handhållna enheter du för närvarande använder är mindre motståndskraftiga mot fel än andra enheter?

Personal rapporterade att skador på enheter orsakades av en mängd olika anledningar, från att tappas och bli spillda på till att lämnas kvar i iskalla eller mycket heta miljöer till att köras över av fordon!

Vilket av följande var orsaken till de problem du stött på?

De mest frekventa skadorna från dessa olyckor varierade från problem med batterier, knappar och pekskärmar till funktionsfel i streckkodsläsare.

 

De vanligaste orsakerna till funktionsfel var:

Vilka problem har du upplevt de senaste 2 åren med handhållna enheter du använder i arbetet?

Även när enheterna fungerar effektivt finner den mobila personalen fortfarande att de är frustrerande. Det mest irriterande sakerna med deras handhållna enheter är:

Vad anser du är det mest irriterande med din aktuella handhållna enhet?

De viktigaste förbättringarna av designen de skulle vilja ha för sina handhållna enheter var:

Vilka egenskaper skulle du vilja att dina handhållna enheter hade som de inte redan har?

Om dessa förbättringar gjordes och personalen hade en perfekt handhållen enhet, skulle det innebära en stor ökning i deras produktivitet som resultat. 

Om din handhållna enhet var perfekt designad för din omgivning, hur mycket mer produktiv tror du att du skulle bli?

Undersökningsresultat

Den oberoende undersökningen som genomfördes av Opinion Matters för Panasonic TOUGHBOOK frågade över 1 250 användare av handhållna enheter i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Sverige och Nederländerna.

TOUGHBOOK-skillnaden: Att välja rätt leverantör av robusta handhållna enheter för din mobila arbetsstyrka.

Vad är det som gör att TOUGHBOOK är speciell som leverantör av robusta handhållna enheter?

Skydd

Alla robusta enheter är inte likadana

Det finns inte någon standarddefinition för termen ”Robust dator” Den kan ha olika betydelse från leverantör till leverantör. Robust skydd handlar exempelvis inte bara om specifikationer för fall och IP-klass. 

TOUGHBOOK-enheter har också tesats för och är skyddade mot:

  • Altitud
  • Luftfuktighet
  • Höga temperaturer
  • Saltdimma
  • Låga temperaturer
  • Vibration
  • Temperaturchock
  • Frysning/upptining
  • Solstrålning
 

Extrautrustning

Betyder allt

Det är inte bara en specialbyggd handhållen enhet som har betydelse för den mobila personalen, rätt tillbehör kan vara skillnaden på det som gör att produktiviteten ökar eller det som frustrerar personalen.

Varje TOUGHBOOK-enhet har dess egna ekosystem av tillbehör och kringutrustning – från hand- och axelremmar till laddare, extrabatterier, pennor som korrekt insamlar underskrifter, strömadaptrar och dockningsstationer. TOUGHBOOK vet att utbyte av tillbehör och kringutrustning när enheter uppgraderas eller ändras kan vara tidskrävande och dyrt. Därför arbetar TOUGHBOOK hårt med att se till att de flesta produkterna är bakåtkompatibla för att säkra att batterier, dockningsstationer och tillbehör kan återanvändas från en enhetsgeneration till en annan.

Skärmar

Nu kan jag se tydligt

De flesta leverantörer kräver synliga bilder på skärmen utomhus, men en professionell skärm handlar inte bara om ha pekfunktion och kunna avläsas utomhus. De flesta TOUGHBOOKpekskärmarna tål inmatning vid höga och låga temperaturer, de kan användas med en kapacitiv eller digitaliserande penna, kan användas med handskar och kan även användas när det regnar. Det anti-reflekterande skiktet ger även bästa synlighet, även vid direkt solljus. Samtidigt som våra skärmar förbrukar mindre ström och förlänger batteritiden.

Batterier

Känner du dig lite sliten?

Batterier med hög kapacitet och som kan bytas ut leder till lägre total ägandekostnad (TCO) och bättre avkastning på investeringen (ROI). TOUGHBOOKbatterier har längre batteritid på en enda laddning. De flesta TOUGHBOOK-enheterna har utbytbara batterier vilket gör att de kan användas över flera skift med lägsta avbrottstid. Det finns batterier med hög kapacitet för långa skift utan driftstopp eller tillgång till eluttag. Fråga alltid efter enheter med batterier med hög kapacitet eller som är utbytbara för att förbättra TCO och ROI.

Servicevänlighet

Få din IT-investering att hålla länge

Fler funktioner i mindre formfaktorer leder till enheter som är svåra att anpassa och omöjliga att underhålla och reparera. Detta kan påverka den totala ägandekostnaden. TOUGHBOOK förstår hur viktigt det är för verksamheten att produkter kan underhållas och repareras. Därför kan alla komponenter bytas ut och delar är tillgängliga i minst 5 år.

 

Handläggningstid

Ingen spilltid

Driftstopp sänker produktiviteten och kan påverka företagets rykte, kunderna och medarbetarnas engagemang. Reparationstid för TOUGHBOOK på 48 timmar är en av de bästa på marknaden för robusta enheter. Med vår tilläggstjänst för snabbt utbyte kan vi leverera ersättningsenheter nästa dag, redo att användas direkt vid uppackning.

Heltäckande garantier

En särskild nivå på service

Ju äldre din enhet är, desto troligare är det att något går fel. TOUGHBOOK kan erbjuda en mängd olika garantier som vid förfrågan kan förlängas utöver det de normalt täcker. Vi kan skräddarsy speciella servicenivåer efter ditt företag.

Reparationskvalitet

Förstagångsreparationer

Felfrekvensen för TOUGHBOOK robusta enheter är mycket låg, men om något skulle gå fel vill du vara säker på att din enhet repareras korrekt så att din produktivitet inte påverkas ytterligare.

Vår reparationstjänst utförs endast av behöriga serviceteam från Panasonic TOUGHBOOK. Alla tekniker arbetar enbart med robusta enheter och har tillgång till information om alla produkter.

Vårt servicecenter befinner sig på samma ställe som vårt konfigurationscenter för att säkerställa samverkan och effektivitet.

Vi erbjuder ett självhanteringsverktyg på nätet för att påskynda reparationer och underhåll, vilket ger kunder mer insyn och kontroll. Upphämtning av felaktiga enheter kan även bokas via systemet med vår logistikpartner.

Alla enheter som hanteras av servicecentralen behandlas på samma sätt som produktionsenheter, med samma noggranna kvalitetskontrollprocess, vilket säkerställer reparationer av högsta standard. Alla utbytesenheter som levereras till kunden skickas förkonfigurerade med korrekt bild och programvara.