Phone number: (+46) 08-680 26 00
  • The Toughest Rugged Mobile Computers

  • The Toughest Rugged Mobile Computers

De tuffaste robusta, bärbara datorerna

Panasonic har under lång tid varit känt för att skapa innovativ och världsledande teknik. Investering i forskning och testning innebär att Panasonic fortsätter att utveckla och bygga ny teknik och produkter i världsklass. De omfattande testrutiner som utförs för hela Toughbook- sortimentet garanterar att produkterna fortsätter att få erkännande som världsledande robusta och bärbara datorlösningar.

Tuffa arbetsförhållanden kräver tuffa, bärbara datorprodukter

Hos Panasonic inser vi att våra Toughbook- kunder arbetar i några av världens tuffaste förhållanden och därmed behöver bärbara datorer som kan fungera effektivt i krävande miljöer. Under både utveckling och produktion genomgår varje modell krävande tester som uppfyller eller överträffar europeiska eller globala standardkrav för testning. Det leder till att vårt Toughbook-sortiment utgör ett stöd för medarbetare som befinner sig i de mest extrema och mångskiftande situationer.

Vi har ett brett utbud av robusta, bärbara datorer som har tillverkats i Panasonics egna fabriker, inklusive tåliga och extremt tåliga modeller samt modeller som tål professionellt bruk. Vårt sortiment som tål professionellt bruk och som har utformats för att tåla och hantera olika miljöer har byggts för att klara spill, stötar och smällar, medan våra extremt tåliga modeller klarar fall på upp till 1,8 m och förhållanden som extremt kalla eller varma miljöer, fuktighet, damm, smuts, atmosfäriskt och fysiskt tryck samt vibrationer.

Testning av motståndskraft mot fall och stötar

Panasonics robusta, bärbara Toughbook- datorer testas till det yttersta för att se till att du kan vara säker på att din enhet fungerar under de tuffaste förhållanden. Hårddiskfel och trasiga skärmar är vanliga om en bärbar dator eller surfplatta tappas, men Panasonic Toughbook- enheterna är utformade för att ta emot stötar och stå emot denna typ av skador. 

De falltester som våra extremt tåliga bärbara datorer genomgår består av tre enskilda tester från 1,2 m; 1,5 m och 1,8 m höjd. Varje test utförs 26 gånger för varje produkt, certifiering1, av ett oberoende testlaboratorium. Fallunderlaget i de här testerna är 5 cm tjock plywood över en stålplatta på betong. Testerna utförs enligt Military Standard Testing (MIL-STD-810G), metod 516,6, procedur IV (falltest).

Proceduren Military Standard Testing (MIL-STD 810G) är en militär standard i USA som syftar till att testa utrustning till bristningsgränsen för att garantera prestanda på fältet.

MIL-STD-810G-tester medger att upp till fem provenheter kan användas under processen för falltest men Panasonic använder bara en enhet vid testning av de extremt tåliga Toughbook- modellerna. Varje enhet genomgår 26 fall från alla tre höjderna, vilket motsvarar totalt 78 fall. 

Varje testad Toughbook utsätts för på varandra följande fall på varje yta, kant och hörn i avstängt läge 26 gånger från alla de tre höjderna. Efter varje fall inspekteras de tåliga datorenheterna visuellt, följt av en funktionskontroll som omfattar en start för Windows-kontroll. 

Våra bärbara Toughbook-datorer som tål professionellt bruk och 4K-surfplattan utsätts för plana fall från 30 cm och 76 cm och hamnar med undersidan nedåt.

Interna testprocesser går utöver MIL-STD-kraven genom att Toughbook- datorer utsätts för falltester medan de är igång. Under testerna släpps enheterna ned på en hårdare yta än vid vanliga MIL-STD tester.

1 Testade av ett nationellt oberoende tredje parts testlaboratorium enligt MIL-STD-810G metod 516.6, procedur IV för falltester.

Testning av vätskemotstånd

Vid vätsketestning mäts nivån av motstånd mot fukt i våra robusta, bärbara Toughbook- datorer. Spill och stänk av alkoholfria drycker på datorn är oundvikliga, men ibland kan mycket värre ämnen landa på tangentbordet och skärmen. Därför mäts även motståndskraft mot oljor och vissa kemikalier vid vätsketestning, t.ex. motstånd mot upprepad rengöring med desinfektionsmedel, exempelvis hos våra bärbara datorer för kliniskt bruk.

Eftersom Toughbook- datorer ofta används utomhus måste de även testas för att se om de klarar regnväder. Vårt test i blåst och regn omfattar testning av extremt tåliga Toughbook-datorer i 30 minuter i en vindstyrka på 133 km/tim och regn med 15 cm per timme.

Testerna av vattenbeständighet som utförs av Panasonics tekniker sker enligt Military Standard Test (MIL-STD 810G), metod 506.5, procedur I (regn och blåst) och procedur III (stråle).

Military Standard Test (MIL-STD 810G) är en militär standard i USA som syftar till att testa utrustning till bristningsgränsen i de extrema miljöförhållanden som produkten senare kan utsättas för.

Toughbook-datorer utsätts för testet under drift med öppen skärm men portarna täcks av de gummitätningar som medföljer produkten som standard. Efter testet kontrollerar man om vatten har trängt in i datorn.

Hos Panasonic förkortar vi inte längden på testerna av vätskemotstånd, till skillnad från vissa datortillverkare. 

Vattenbeständighetsnivåerna varierar mellan olika modeller i Toughbook-sortimentet. De extremt tåliga Toughbook- produkterna är vattenbeständiga till nivån för MIL-STD 810G-certifiering, medan vårt tåliga sortiment klarar små mängder spill. Sortimentet som tål professionellt bruk är inte vattenbeständigt på någon nivå.

1 Testade av ett nationellt oberoende tredje parts laboratorium genom att följa MIL-STD-810G metod 516.6, procedur IV för falltester och IEC 60529 avsnitt 13.4, 13.6.2, 14.2.5 och 14.3 för IP65.

Testning av vibrationsmotstånd

De flesta av våra Toughbook-kunder arbetar regelbundet under mycket krävande förhållanden, vilket normalt kan leda till svårigheter vid mobil datorbehandling med vanliga bärbara datorer eller surfplattor. Enheter som används vid transport i alla former, i allt från bilar till tåg och flyg, är utsatta för konstanta vibrationer. Därför är det viktigt att de kan motstå skador vid långvarig exponering.

Vi testar våra extremt tåliga Toughbook- datorer grundligt med avseende på vibrationsmotstånd för att se till att de fungerar trots att de utsätts för höga vibrationsnivåer. Fältarbete kan omfatta fordonsresor i ojämn terräng. Därför måste bärbara datorer klara vibrationer och fortsätta att fungera på ett effektivt sätt, och modeller som används vid tillverkning eller gruvdrift kan också utsättas för omfattande och frekvent vibration.

I likhet med andra tuffa tester som utförs av Panasonics tekniker, utförs våra vibrationstester för extremt tåliga Toughbook enligt Military Standard (MIL-STD-810G, metod 514.6, procedur I, kategori 24, Allmänt test avseende minsta integritet). Panasonics vibrationstest går dock utöver kraven i MIL-STD. Varje Toughbook- dator utsätts även för ett funktionstest. Vi testar för att se till att hårddiskarna i de extremt tåliga modellerna snurrar och spelar upp en video när de utsätts för kontinuerlig vibration. 

Dessutom testas även vissa av Toughbook-modellerna, t.ex. CF-19 och CF-31, enligt ASTM D4 169-04 (99) Schedule E, Truck Highway Assurance Level II, drift, tillsammans med MIL-STD-testning. ASTM (American Society for Testing and Materials International) är en av världens största frivilligorganisationer för standardutveckling och grundades 1898. Förhållandena för fordonsvibrationstestet låg mellan 1 och 200 Hz, 0,52 grms i alla tre axlarna, 90 minuter per axel. 

Testning av partikelmotstånd

Användning på fältet gör att du och din utrustning är utsatta för elementen, vilket kan vara en utmaning på många olika sätt. Damm och smuts har benägenhet att tränga in i alla exponerade områden på bärbara datorer. Detta kan leda till eventuella problem med tangentbordets och andra komponenters funktion, vilket försämrar produktiviteten och effektiviteten.

Panasonic testar sina Toughbook- produkter avseende deras motståndskraft mot inträngande damm, sand och andra luftburna partiklar.

Panasonics tekniker utför tester av motståndskraft mot damm för alla extremt tåliga Toughbook- produkter. Med en driftstemperatur under testet på upp till 60 °C utförs testet enligt MIL-STD-810G, metod 510.5, procedur I (damm) och procedur II (sand) och är utformat för att testa utrustning till bristningsgränsen. 

Riktlinjerna i MIL-STD -810G anger att 60 °C är den ”standardtemperatur” som ska användas för det här testet, och i syfte att garantera att partikeltestet betraktas som tuffast möjliga partikeltest använder vi både kvartsmjöl och sand.
För att den bärbara Toughbook- datorn ska klara testet krävs bibehållen drift utan skadliga effekter på rörliga delar eller kontakter och reläer.

Tillsammans med MIL-STD-testning är våra extremt tåliga Toughbook- datorer även IP65-certifierade med avseende på inträngande damm och vatten, och genomgår omfattande testning av motståndskraft mot damm och vatten. IP65 är klassning av skydd mot intrång (Ingress Protection Rating) som klassificerar och bedömer graden av skydd mot inträngande vatten, damm och andra små partiklar.

Testning av motstånd mot fuktighet

Funktioner som ingår i våra extremt tåliga bärbara Toughbook-datorer i syfte att förhindra inträngande vätska förhindrar även potentiella problem som orsakas av hög fuktighet.  

Omfattande fuktighetstester genomförs för det extremt tåliga Toughbook- datorsortimentet för att garantera att prestanda bibehålls även i mycket fuktiga förhållanden.

Testerna som alla våra Toughbook-produkter genomgår är certifierade MIL-STD-810-tester, inklusive fuktighetstestet. Military Standard Test (MIL-STD 810G) är militära tester i USA som utformats för omfattande tester av utrustning avseende en mängd krävande förhållanden eller miljöer.

Fuktighetstesterna som utförs enligt MIL-STD-810G, metod 507.5 (förvärrad) pressar våra datorprodukter till bristningsgränsen. I enlighet med vad MIL-STD-testning anger varierar temperaturen för det här testet mellan 30 °C och 60 °C, medan den relativa luftfuktigheten hålls konstant vid 95 %. Hela testet genomförs under tio dagar. Varje cykeltid är 24 timmar och alla Toughbook- datorer testas gällande förmågan att fungera nära slutet av den femte och tionde cykeln.

Dessutom utsätts kontaktpunkter på datorns tangentbord och andra elektriska komponenter för fuktighetstester för att kontrollera att delarna är mindre sårbara vad gäller elektriska kortslutningar eller korrosion.
Även om inga krav på att utföra testning av interna komponenter finns i MIL-STD-kraven, utför Panasonics tekniker interna kontroller då och då för att se till att Toughbook- enheter är funktionsdugliga och inte påverkas tekniskt av fuktiga miljöer.   

Testning av temperaturtolerans

I syfte att se till att våra extremt tåliga Toughbook klarar plötsliga och betydande temperaturförändringar utförs en rad temperaturtester enligt Military Standard (MIL-STD) för att garantera att modellerna klarar så höga temperaturer som 93 °C och så låga som –16 °C.

Military Standard Test (MIL-STD 810G) är ett militärt standardtest i USA som är bland de mest omfattande teststandarderna i världen.

Tester i både hög och låg temperatur genomförs enligt MIL-STD-810G, metod 501.5 och Metod 502.5, procedur I (förvaring) och procedur II (drift) samt procedur III (taktisk – vänteläge till drift). Panasonics test i hög temperatur handlar om huruvida varje enhet kan användas i temperaturer på 60 °C samt utsättas för en temperatur på 71 °C och därefter fungera. Testet i låg temperatur kontrollerar om den bärbara datorn fungerar normalt vid en temperatur på –7 °C och klarar exponering av en så låg temperatur som –16 °C. Varje enhet måste sedan fungera normalt efter varje test för att bli godkänd.

Ett temperaturchockstest utförs även för att uppfylla teststandarderna MIL-STD-810G (metod 503,5, procedur I). Under temperaturchockstestet måste enheten slutföra tre cykler under vilka omgivningstemperaturen ändras från en hög temperatur på 93 °C till en låg temperatur på –16 °C (en cykel). För att godkännas måste enheten starta och fungera normalt efter exponeringscykler med temperaturchock. Testobjekten flyttas mellan varma och kalla miljöer inom en minut, beroende på storlek. Större objekt som kräver utrustning för materialhantering kan ta längre tid att flytta.

MIL-STD-810G har skapat ett nytt infrysnings-/upptiningstest som också omfattas av vår temperaturtålighetstestning. De extremt tåliga Toughbook- modellerna utsätts för infrysnings-/upptiningstestet enligt MIL-STD-810G, metod 524, procedur III (snabb temperaturförändring).

Förutom de externa temperaturstesterna utsätts Toughbook även för interna tester som går utöver MIL-STD-tester. Den här testningsfasen kallas Highly Accelerated Life Tests (HALT), vilket är en metod för belastningstestning som syftar till att samla in information om produkttillförlitlighet. Panasonics tekniker observerar prestandan hos de extremt tåliga Toughbook- modellerna under en period på flera veckor under varma och kalla temperaturcykler. Genom att observera prestanda över tid och under extrem belastning kan alla komponenter som går sönder identifieras och utvecklas ytterligare innan tillverkningen påbörjas.

Testning av trycktålighet

Panasonics tester gällande trycktålighet kontrollerar Toughbook- modellernas motstånd mot både atmosfäriskt och fysiskt tryck. Sortimentet av extremt tåliga bärbara Toughbook- datorer som används i militära och civila flygplan och räddningshelikoptrar måste kunna användas även om de exponeras för varierande effekter av atmosfärstryck. De tåliga företagsmodellerna måste ha motståndskraft mot att krossas i trånga pendeltåg och klara tunga objekt som placeras på dem av misstag.

Panasonics tekniker testar atmosfärstryckstolerans genom att se till att de extremt tåliga bärbara datorerna kan fungera utan problem till en höjd på 15 000 fot (4 572 m), vilket är den högsta motsvarande höjd som anges för testet MIL-STD-810G, metod 500.5, procedur l (förvaring) och ll (drift) för militära lastflygplan.

Panasonics tekniker testar även förmågan hos det fullständiga sortimentet av bärbara Toughbook- datorer att klara fysiskt tryck på höljena. Toughbooks höljen som tillverkas helt av magnesium är 20 gånger starkare än likvärdiga höljen av ABS-plast, vilket gör dem idealiska som skydd för LCD-skärmen. Eftersom LCD-skärmar är en viktig och dyr komponent för alla bärbara datorer har Panasonics höljen utformats för att ta emot betydande nivåer av fysiskt tryck i syfte att skydda dem, vilket minskar felfrekvensen och ökar produktiviteten.

De tåliga bärbara företagsdatorerna har testats för att klara 100 kgf direkt tryck. Robotutrustning används för att anbringa tryck på olika områden av höljet. Det bidrar till att se till att områden som normalt skulle vara mer mottagliga för sprickor och skador, t.ex. hörn, testas tillräckligt för att förhindra svaga punkter på Panasonics produkter.

Testning av trycktålighet utförs inte bara för yttre höljen, utan även för invändiga komponenter till en nivå som överstiger Military Standard Test (MIL-STD 810G). 

Testning av elektromagnetiska störningar (EMI) och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): energi har förmågan att störa elektroniska enheter och därför är elektromagnetiska störningar som alstras av elektroniska enheter ett särskilt allvarligt problem för ultrakänslig elektronisk utrustning. Medan elektromagnetisk emission oftast är besvärlig kan den i vissa fall vara livshotande, t.ex. om den stör funktionen hos livsuppehållande utrustning eller drift av ömtålig teknik i flygplan.

Panasonics bärbara Toughbook- datorer är utformade för att uppfylla kraven i US Military Testing Standards MIL-STD-416F (t.ex. nödvändiga för utrustning som används av Department of Defense i USA) gällande både elektromagnetisk emission och känslighet i syfte att förhindra potentiellt skadlig störningsemission och medge att alla Toughbook-modeller kan användas effektivt i närheten av andra enheter.

Testning av Panasonic och tredje part utförs för extremt tåliga Toughbook i syfte att verifiera EMI- och EMC-kompatibilitet över en lång rad frekvenser med elektromagnetisk strålning, och det finns tio olika tester som utförs för att garantera efterlevnad.

Testning av kapslingsklass IP65 och IP54 gällande inträngande vatten och damm

Bärbara datorer och surfplattor är vanligtvis klassade enligt internationella standarder för inträngningsskydd (IP). Kapslingsklassning (IP65), som även kallas internationell skyddsklassning, publiceras av International Electrotechnical Commission (IEC) och bedömer den motståndsnivå som en produkt har mot inträngande damm och vatten i elektriska och mekaniska höljen. Kapslingsklassningen syftar till att ge betydande information om den skyddsnivå som en enhet har genom att ett standardsystem för testning används.

Våra extremt tåliga Toughbook- datorer har fått klassningen IP651 vid testning av partikelmotstånd och vätskemotstånd. IP65 innebär att produkten har fått en IP-klassning för skydd mot damm och vatten. Den första siffran (6) i IP65 indikerar motstånd mot damm, medan den andra siffran (5) anger skyddsnivån mot vätskor. Det innebär att vatten kan sprutas på datorn från alla håll utan att påverka eller skada enheten. Högre siffror innebär en högre skyddsnivå. Det betyder att en produkt med en IP65-klassning ger bättre skydd mot damm och vatten än en produkt med en IP54-klassning.

1 Testade av ett nationellt oberoende tredje parts laboratorium genom att följa MIL-STD-810G metod 516.6, procedur IV för falltester och IEC 60529 avsnitt 13.4, 13.6.2, 14.2.5 och 14.3 för IP65.

Trådlös testning

För att garantera att vår Toughbook- sortiment erbjuder oöverträffad kvalitet, tillförlitlighet och prestanda kontrollerar och övervakar vi noggrant den trådlösa testprocessen.

Panasonic har investerat miljontals euro i forskning och utveckling, testning och produktion av trådlösa testanläggningar i världsklass. Vår ekofria kammare, som finns i Kobe i Japan, är en av världens största.

En ekofri kammare är ett rum som har utformats för att absorbera alla ljudreflektioner eller elektromagnetiska vågor. Det är i själva verket ett rum som är fritt från ekon. Det här är viktigt eftersom det leder till felaktiga resultat om yttre ljud eller radiosignaler påverkar kammaren.

Vår världsledande konstruerade ekofria kammare blockerar alla oönskade radiosignaler eller störningar. Den här förmågan medför att det är en idealisk kontrollerad miljö för att testa effekten av radiofrekvenser (RF) på trådlösa Toughbook- produkter. De tester som utförs i kammaren är trådlösa (OTA), t.ex. total isotrop känslighet (TIS) och totalt utstrålad effekt (TRP).

Trådlös testning sker även i värme, kyla, regn och andra vanliga verkliga miljöer. De tester som utförs under trådlös testning syftar till att utvärdera drivrutinernas prestanda, prestanda hos programvara för anslutningshanterare samt varierande miljö- och nätverksförhållanden som användare regelbundet stöter på vid resor.

Panasonics tekniker använder testresultaten från den ekofria kammaren i produktutformningsfaser för Toughbook- produkter så att den trådlösa prestandan hos Panasonics bärbara datorer och surfplattor är optimerad. Resultaten från testerna hjälper Panasonic tekniker att hitta och åtgärda problemområden innan produkternas konstruktion är klar och godkänd för tillverkning.

Genom att utsätta Toughbook- produkter för de här omfattande och tuffa testerna kan Panasonic tillverka tåliga trådlösa, bärbara datorer som är robusta, konsekventa och tillförlitliga för många olika branscher och som klarar användning i en mängd olika miljöförhållanden.