• COMPASS

  Navigera i Android™ utan problem

De fem viktigaste delarna av Panasonic COMPASS

Låt Android arbeta hårdare för din verksamhet

COMPASS erbjuder en komplett svit med Android-support, säkerhet och anpassningsprogram och tjänster som är konstruerade för en företagsmiljö.

   

COMPASS Custom

Anpassa Android så att det passar dina verksamhetskrav

Personanpassa användargränssnittet, förbättra signalkvaliteten, batteriströmmen, säkerheten och lagringsutrymmet och hantera program på ett effektivare sätt. 

Fördelar

 • Förbättrad, personanpassad företagsidentitet
 • Ändamålsanpassade enheter
 • Ökad arbetsproduktivitet tack vare bättre batterilivslängd och signal
 • Lägre total ägandekostnad och minskade IT-kostnader tack vare en nyskapande upplevelse

Kostnaden för anpassning beror på projektets omfattning.

Kontakta din Panasonic-representant för en individuell rådgivning  >>

COMPASS Manager

Hantera arbetsstyrkans samtliga enheter från en enda plattform

Installationsalternativ och förinstallerad mobilitetshantering för företag (EMM)/mobil enhetshantering (MDM), certifiering och licensiering, för enkel driftsättning.  

Alternativ för enhetskonfiguration och -installation innefattar:

 • Installation av Panasonics konfigurationscenter
 • MDM-baserad installation, inklusive QR-kod och NFC Bump
 • Installation via USB-minne till en särskild partition
 • Panasonics verktyg för snabb konfigurering (PARC)
   

Hämta vårt PARC-reklamblad här  >>

Och sist men inte minst ...

 

MCL Mobility Platform

En unik mobil plattform för företagsprogram där du kan bygga, driftsätta, köra och hantera anpassade program.

Gå till MCL-reklambladet här  >>

 

APK submission portal

Ladda upp din ansökan till Panasonic för certifiering om användning på TOUGHBOOK-enheter. Så att du kan säkerställa att rätt program körs och skydda dig mot dataintrång.

COMPASS Air

Hanteringstjänster för uppdatering av inbyggd programvara och vanlig programvara

Du bestämmer när, var och vilka enheter som ska uppdateras. På distans. 

FOTA: Firmware Over the Air

Uppdateringar av inbyggd programvara, säkerhetsuppdateringar, uppgraderingar för systemprogram och drivenhetskorrigeringar skickas med hjälp av Wi-Fi/3G/4G som en del av denna kostnadsfria tjänst.

Avancerad distribuering av uppdateringar

För att distribuera olika uppdateringar till olika enheter vid olika tidpunkter, rekommenderar vi att ni hanterar det  via ett MDM-verktyg, till exempel SOTI.

Kontakta oss för att få information om pris och tillgänglighet  >>

 

 

 

 


COMPASS Security

Livscykelskydd för enheter och data

Säkerställ att dina TOUGHBOOK Android-enheter är skyddade och att enhetsprestandan är optimerad under produkternas hela livscykel, med regelbundna säkerhetsuppdateringar även efter produktens slutdatum.  

COMPASS Security Standard (FOC) – Minst två uppdateringar per år, som fortsätter att gälla ett år efter produktens slutdatum.

COMPASS Security Premium (avgiftsbelagd) - Mer frekventa korrigeringar och support i upp till tio år, inklusive support genom operativsystemsövergångar. Kontakta oss för att få mer information.

Säkerhets- och krypteringslösningar från tredje part kan även certifieras och förinstalleras på begäran om du utnyttjar våra funktioner för COMPASS Manager-installation och -driftsättning.

 

COMPASS for Enterprise

Säkerställ att dina enheter är optimerade för din verksamhet

 

Enterprise Launcher

Se till att dina COSU-/COPE-enheter (Corporate Owned, Single Use/Corporate Owned, Personally Enabled) endast används för arbete med detta gränssnitt med automatläge. Panasonics Enterprise Launcher gör att enheten kan begränsas för ett enda ändamål, till exempel att endast ett program och en funktion eller ett specifikt urval av dem kan användas av olika användare.

 

Gå till MCL-reklambladet här  >>

MCL Developer

Med hjälp av MCL Developer kan verksamhetsspecifika program skapas och driftsättas på enheter som använder MCL Platform. Program som är utformade för MCL Platform kan driftsättas i flera operativsystem, formfaktorer och enhetsmodeller.

 

Hör gärna av dig till oss om du vill ha mer information om COMPASS eller om dess prissättning och tillgänglighet.

Kontakta oss

Android™ är ett varumärke som tillhör Google LLC