Bli samarbetspartner till TOUGHBOOK

Varför ingå partnerskap med Panasonic Toughbook och Toughpad?

Panasonic är ett av de mest kända, tillförlitliga och respekterade varumärkena i världen. Marknadsmöjligheterna som våra unika produkter, lösningar och tjänster ger gör det möjligt för dig att upptäcka nya möjligheter för ditt företag.

Nå framgång med en partner som inte konkurrerar med dig och som besitter kunskap för hur gemensamma värdeerbjudanden blir till nya möjligheter.

Partnerprogrammet Toughbook Engage 

Välj det bästa stödet för ditt företag.

Panasonic har skapat ett dedikerat partnerprogram som ger dig som samarbetspartner en rad nya möjligheter att erbjuda ännu mer värde till dina kunder. Med oss blir du inte en i mängden och vi ger dig verktygen som du behöver för att lyckas. Ditt stöd är avgörande när det gäller att få fram våra lösningar till nya kunder och ut på nya marknader. Engage – vårt Toughbook-partnerprogram med olika typer av partnerskap har utformats särskilt med dina behov i åtanke, oavsett om du är en distributör, återförsäljare eller oberoende programvaruleverantör (ISV). Programmet erbjuder fem olika typer av partnerskap – registrerad, premium, distributör, programleverantör och certifierad programleverantör – som var och en erbjuder en unik kombination av förmåga och expertis: