Återköpsprogram för Toughbook

Återköpsprogram för Toughbook

Ger er ännu mer värde av era överblivna IT-produkter.

Om ni har mer än tio bärbara datorer att disponera och de uppfyller
en obligatorisk standard när det gäller skick och funktionsduklighet, kan ni utnyttja återköpsprogrammet för Toughbook.

Tjänsten innebär att era gamla Toughbook-enheter tas tillbaka till oss på ett smidigt sätt och att ni därefter kan få ut det kvarvarande värdet av enheterna för att investera i nya Toughbook.

Tjänsten innebär att era gamla Toughbook-enheter tas tillbaka till oss på ett smidigt sätt och att ni därefter kan få ut det kvarvarande värdet av enheterna för att investera i nya Toughbook.

Varje enhet rensas helt på data till en nivå som uppfyller alla erkända internationella standarder och ni får verifieringscertifikat som bekräftar rensningen. På så sätt vet ni att viktiga affärsdata aldrig hamnar i fel händer.

Vi kan även samla in och kassera andra fabrikat än Toughbook åt er om ni vill ersätta dessa med nya Toughbook-datorer.

Att ni deltar i återköpsprogrammet för Toughbook påverkar inte på något sätt era rättigheter enligt WEEE-direktivet.

Vill ni veta mer om den här mycket uppskattade tjänsten kan ni hämta en PDF-fil här, eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan:

Adress:
Panasonic Computer Products Europe Service Centre,
Building B4,
Wyncliffe Road,
Pentwyn,
Cardiff,
CF23 7XB

E-post: Toughbook.Takeback@eu.panasonic.com