Current language: Svenska
 • Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

 

Panasonics integritetspolicy

Panasonic hanterar dina privata och personliga uppgifter med största respekt. Vi följer kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR").

Den här Integritetspolicyn är avsedd att informera dig om hur vi använder de uppgifter som samlas in om dig (som kallas ”Personuppgifter” och förklaras nedan). Vi har försökt förklara vårt tillvägagångssätt i en tillräckligt detaljerad översikt så att du snabbt kan se vad vi gör. Klicka på den angivna länken om du vill veta mer.

Integritetspolicyn gäller alla enheter, produkter, webbplatser eller applikationer som hänvisar till eller länkar till Integritetspolicyn (kollektivt våra ”Tjänster”) och gäller oavsett om du använder våra Tjänster på en dator, mobiltelefon, surfplatta, TV eller på någon annan enhet.

Klicka på länkarna nedan för ytterligare information om vårt integritetsarbete:

 1. Vilka är vi?
   
 2. Vad är Personuppgifter?
   
 3. Vilka Personuppgifter samlar Panasonic in om dig?
  1. Personuppgifter som du tillhandahåller direkt
  2. Information om hur du använder Tjänsterna
  3. Personuppgifter från utomstående källor
  4. Andra sätt som vi samlar in dina Personuppgifter på
    
 4. Hur använder vi dina uppgifter?
   
 5. Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?
   
 6. Vad gör vi för att hålla dina Personuppgifter säkra?
   
 7. Tillgång till dina Personuppgifter och andra rättigheter som du har
   
 8. Datalagring – Hur länge lagrar/behåller vi dina Personuppgifter
   
 9. Länkar och Produkter från tredje part inom Våra Tjänster
   
 10. Cookies
   
 11. Dina valmöjligheter (t.ex. marknadsföringsmeddelanden och annat)
   
 12. Personuppgifter om barn
   
 13. Ändringar av denna Integritetspolicy
   
 14. Kontaktuppgifter/ Ytterligare information

 

 

 1. Vilka är vi?

  1. Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, med adress Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, Sverige (”Panasonic”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”) .
    
  2. Vi är en del av Panasonic Corporation, med huvudkontor i Kadoma i Osaka-prefekturen i Japan.
    
  3. Vi har ett antal koncernbolag som du hittar här: http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#r....

    

 2. Vad är Personuppgifter?

  Vid tillämpningen av denna Integritetspolicy inkluderar ”Personuppgifter” all information som relaterar till dig och/eller information som kan identifiera dig, direkt eller indirekt.  Uppgifter som identifierar dig kan t.ex. bestå av ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, fotografier, betalningsinformation, identifieringsnummer för en specifik produkt/enhet från Panasonic, positionsdata, webbaserade identifierare (t.ex. cookies-identifierare och din IP-adress) eller en eller flera faktorer som är specifika för din fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. När vi kombinerar andra uppgifter (dvs. uppgifter som inte, på egen hand kan identifiera dig) med Personuppgifter behandlar vi de kombinerade uppgifterna som Personuppgifter.

   

 3. Vilka Personuppgifter samlar Panasonic in om dig?


  1. Personuppgifter som du tillhandahåller direkt

   Vissa Tjänster som vi erbjuder låter dig uppge Personuppgifter direkt till oss.

   När du skapar ett konto eller en profil hos Panasonic

   När du skapar ett konto eller en profil på en webbplats eller i en applikation som tillhör Panasonic (t.ex. när du garantiregistrerar en produkt hos kundtjänst eller registrerar dig som Panasonic Partner) ber vi dig att ange vissa Personuppgifter, inklusive ditt namn och din e-postadress. Alla Panasonic-konton som du skapar är lösenordskyddade och vi använder ditt namn för att verifiera ditt konto när du ringer till våra kundtjänstrepresentanter eller kontaktar oss i andra syften.

   När du registrerar en produkt eller enhet hos Panasonic

   När du köper en produkt eller enhet från Panasonic kan du välja att registrera den relevanta produkten eller enheten hos oss för att kunna dra nytta av dess funktioner, såsom garantier för produkten/ enheten eller kampanjer. För att registrera din produkt eller enhet kan vi samla in Personuppgifter, t.ex. ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress och information om produkten eller enheten från Panasonic som du äger, t.ex. dess serienummer (eller andra produkts-/enhetsidentifierare) och inköpsdatum.

   När du kommunicerar med Panasonic

   När du kontaktar oss med en försäljningsfråga eller interagerar med våra kundtjänstrepresentanter via e-post, telefon eller personligen kan vi samla in Personuppgifter, t.ex. ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer, din e-postadress och kontaktpreferenser. Vi kan också samla in information om dina produkter eller enheter från Panasonic, t.ex. deras serienummer och inköpsdatum. Vi kan även skapa loggar/rapporter som är användbara vid diagnostisering av prestandarelaterade frågor för produkten eller applikationen och samla in information som relaterar till frågan. Vi använder denna information för att ge dig kund- och produktsupport. Vi kan komma att öppna din aktuella Panasonic-profil/ ditt konto för att kunna erbjuda dig den hjälp eller support som du behöver eller ber om. Vi kan även spela in och granska dina samtal med våra kundsupportrepresentanter (t.ex. när du kontaktar oss via telefon) för utbildning och klagomålshantering och även gå igenom den information som du har angett som respons i frivilliga kundenkäter. Vi kommer endast att spela in och/eller granska dina samtal med oss där det är tillåtet att göra så i enlighet med tillämpliga lagar och vi talar alltid om för dig att vi gör detta.

    

  2. Information om hur du använder Tjänsterna

   Vi kan samla in information om din användning av våra Tjänster genom programvaran på din enhet/produkt från Panasonic och på andra sätt eller om hur du använder våra onlineapplikationer. Vi samlar t.ex. in:

   1. Information om enheten/produkten – t.ex. din maskinvarumodell, enhetens/produktens IMEI-nummer, MAC-adressen för enhetens trådlösa nätverksgränssnitt och det mobiltelefonnummer som används av enheten), information om det mobila nätverket, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, inställning för tidszon och andra unika enhetsidentifierare, IP-adress, information om operativsystemet och inställningarna på enheten som du använder för att använda Tjänsterna.
     
   2. Logginformation – t.ex. vid vilken tid och hur länge du använder Tjänsten, söktermer som du anger i Tjänsterna och eventuell annan information som lagras i cookies som vi har ställt in för din produkt/enhet eller för vår applikation.
     
   3. Platsinformation – t.ex. din produkts eller enhets GPS-signal eller information om närliggande WiFi-åtkomstpunkter och mobiltelefonmaster som kan skickas till oss när du använder vissa Tjänster. Vissa av våra platsaktiverade Tjänster kräver dina Personuppgifter för att funktionen ska fungera. Om du vill använda funktionen i fråga blir du ombedd att godkänna att dina uppgifter används i detta syfte. Du kan ta tillbaka ditt godkännande när som helst genom att ändra inställningarna i din enhet/produkt.

     

  3. Personuppgifter från utomstående källor

   Vi kan få Personuppgifter från tredje part (dvs. andra företag). Läs mer om detta i informationen nedan.

   Information från offentligt tillgängliga källor

   Vi kan få Personuppgifter om dig från offentligt tillgängliga källor, förutsatt att mottagandet av sådan information sker i enlighet med tillämpliga lagar, som vi kan kombinera med andra uppgifter som vi får från eller om dig.

   Vi kan också få information om dig från sociala nätverkssidor när du väljer att använda dessa webbplatser.

    

  4. Andra sätt som vi samlar in dina Personuppgifter på

   Vi kan samla in dina Personuppgifter på andra sätt. Läs mer om detta i informationen nedan.

   Anslagstavlor och forum

   Vissa webbplatser och applikationer som tillhör Panasonic har meddelandetavlor, forum, anslagstavlor, chattfunktioner, bloggar och liknande funktioner (”Communityposter”) genom vilka du kan lägga upp information, meddelanden och annat material. När du lämnar ut eventuella Personuppgifter genom sådana tjänster rekommenderar vi dig att vara mycket försiktig eftersom att uppgifterna kan bli offentliga och tillgängliga för besökare på våra webbplatser och för allmänheten.

   För deltagande i Communityposter måste vi samla in vissa Personuppgifter som en del av registreringsprocessen, inklusive ditt namn, ditt användarnamn, ditt lösenord, din e-postadress, ditt födelsedatum och dina kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer).

   Kampanjer, spel, utlottningar och tävlingar

   Om du deltar i lotterier, kamper, onlinespel, utlottningar, dragningar, tävlingar eller liknande kampanjer (”Aktiviteter”) kan vi använda de Personuppgifter som du anger för att administrera dessa Aktiviteter. För att administrera sådana Aktiviteter kan vi kräva att du tillhandahåller vissa Personuppgifter, vilka kan inkludera ditt namn, ditt användarnamn, ditt lösenord, din e-postadress, ditt födelsedatum och dina kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer).

   I den mån villkoren i någon sådan kampanj är i konflikt med denna Integritetspolicy med avseende på hanteringen av Personuppgifter om dig har villkoren för kampanjen prioritet och vi rekommenderar att du granskar villkoren för alla Aktiviteter noggrant.

   Prenumerationer och nyhetsbrev

   Om du prenumererar på våra marknadsföringskommunikationer och nyhetsbrev kan vi samla in Personuppgifter från dig för att kunna tillhandahålla dig denna tjänst. Personuppgifterna som krävs inkluderar din e-postadress och ditt postnummer. Vi tillhandahåller dig endast med sådana prenumerationstjänster i enlighet med tillämpliga lagar och där du uttryckligen har begärt att vi ska göra så. Du kan alltid tacka nej ("opt out") till våra prenumerationstjänster genom att använda länken i prenumerations- och nyhetsbrevsutskicken som vi skickar till dig.

   När du överför Personuppgifter till en webbplats eller onlineapplikation som tillhör Panasonic

   Utöver ovanstående kan vi samla in andra Personuppgifter som du tillhandahåller genom att överföra innehåll (t.ex. video eller bilder) på våra webbplatser eller i våra onlineapplikationer. I sådana fall kan följande Personuppgifter samlas in för att publicera innehållet på våra webbplatser eller i våra onlineapplikationer: ditt namn, din e-postadress och alla Personuppgifter i innehållet som du väljer att överföra. När vi samlar in sådant innehåll gör vi det endast i enlighet med tillämpliga lagar.

   Webbplats- och kampanjsvarsaktivitet

   Om du har godkänt våra spårningscookies kan vårt system för automatiserad marknadsföring spåra dina kampanjsvarsaktiviteter på vår webbplats (t.ex. deltagande på mässor eller klickningar på Nyhetsbrev). Detta gör vi för att förstå våra kunder bättre och anpassa marknadsföringskommunikationerna efter relevans.

   Panasonic Business Partner Portal

   För att ditt företag ska kunna bli en Panasonic Partner måste vi samla in grundläggande information om företaget, den anställde som registrerar företaget (namn, e-postadress och telefonnummer) och vilka Panasonic-produkter som företaget vill marknadsföra.

   Panasonic Partner Academy

   Panasonic Partner Academy är en utbildningsplattform som används för att utbilda Panasonics samarbetspartner i personliga möten eller via e-utbildning. Den behåller utbildningsresultaten för alla samarbetspartner anställda som deltar. Personuppgifterna som registreras inbegriper namn, e-postadress och utbildningsresultat.

    

 4. Hur använder vi dina uppgifter?

  Vi kan använda Personuppgifter som vi samlar in för följande syften:
   

  1. Registrera produkter/enheter – för att registrera dig eller din enhet eller produkt för någon av våra Tjänster
  2. Tillhandahålla våra Tjänster – för att tillhandahålla våra Tjänster eller någon specifik funktion som du begär, inklusive för att hjälpa oss att uppfylla våra åtaganden i enlighet med ett avtal som vi har med dig (t.ex. garanti för en produkt eller enhet)
  3. Enkäter – för att be om dina åsikter eller kommentarer om våra Tjänster och för att utföra andra undersökningar
  4. Anpassat och riktat innehåll – för att tillhandahålla anpassat innehåll och ge rekommendationer baserade på dina tidigare aktiviteter med våra Tjänster. Vi kan använda Personuppgifter för att rikta våra Tjänster, innehållet, rekommendationerna, reklamen och kommunikationerna mer effektivt (läs mer om detta i vår Cookiepolicy)
  5. Marknadsföring – för annonsering, såsom att tillhandahålla anpassade annonser och sponsrat innehåll och skicka marknadsföringskommunikation till dig
  6. Analyssyften – för utvärdering och analys av vår marknad, våra kunder, produkter, enheter och andra Tjänster (inklusive att fråga efter dina åsikter om våra produkter och tjänster och genomföra kundenkäter)
  7. Statistik – för att skapa anonym, aggregerad statistik över hur våra tjänster används. Dessa anonymiserade data kan vidarebefordras till tredje part
  8. Serviceförbättringar – för att utveckla och förbättra nya och befintliga produkter och Tjänster från Panasonic, dess rekommendationer, annonser och andra kommunikationer och förstå dina preferenser
  9. Kundsupporttjänster– tillhandahålla kundsupporttjänster för din enhet eller produkt eller för att hantera eventuella frågor som du har (t.ex. klagomålshantering)
  10. Förebygga brott – för att förebygga eller upptäcka bedrägerier eller brott om tillämpligt
  11. Affärssyften – för företagsövervakning och intern redovisning
  12. Publicera dina kommentarer – om du laddar upp omdömen om produkter och enheter, kommentarer eller innehåll till våra webbplatser eller applikationer eller svarar på en frivillig enkät kan vi länka till, publicera eller offentliggöra dina kommentarer, inklusive i vår egen marknadsföring
  13. Juridiska skyldigheter – för att uppfylla våra juridiska skyldigheter
  14. Tävlingar och kampanjer – för att genomföra utlottningar, tävlingar och andra kampanjer eller erbjudanden, i enlighet med tillämplig lag
  15. Utbildning – för personalutbildning och i kvalitetssäkringssyfte, särskilt i förhållande till våra kundtjänstrepresentanter
  16. Uppdateringar – för att kommunicera med dig, inklusive kommunicera med dig om ditt konto, dina profiler eller dina transaktioner med oss, ge dig viktig information om våra produkter, enheter, applikationer och andra Tjänster, skicka meddelanden till dig om alla väsentliga förändringar i vår Integritetspolicy och, där tillämplig lag så tillåter, marknadsföra och skicka dig erbjudanden om och kampanjer för våra Tjänster.
   Lagen tillåter att vi använder Personuppgifter på det sätt som anges ovan förutsatt att vi agerar i enlighet med våra ”berättigade intressen”.
   Produktåterkallning– vid den osannolika händelsen att Panasonic måste återkalla en produkt, inklusive av säkerhetsskäl, används dina uppgifter för att kontakta dig med instruktioner om hur du kan returnera produkten.

   Marknadsföringskommunikation

   Panasonic kan använda dina Personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och andra meddelanden per post, e-post, telefon och/eller textmeddelanden (SMS), men endast om du har lämnat ditt godkännande eller om det är tillåtet att göra så i enlighet med tillämplig lag. Läs mer om detta i sektionen ”Dina valmöjligheter” i denna Integritetspolicy.

   Kombinera Personuppgifter

   Vi kan kombinera Personuppgifterna som vi samlar in från dig (inklusive uppgifter som kommer från Panasonics samarbetspartner) i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. Vi kan t.ex. kombinera olika databaser som innehåller dina Personuppgifter för att kunna erbjuda bättre supporttjänster och ett personligare innehåll (t.ex. marknadsföring och reklam).

    

 5. Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

  Vi lämnar inte ut dina Personuppgifter till tredje part för deras egna fristående marknadsförings- och verksamhetssyften. Vi kan dock lämna ut dina uppgifter till följande organisationer:

  1. Panasonics samarbetspartners
   Vi kan behöva överföra dina Personuppgifter till Panasonics samarbetspartners för att tillhandahålla de Tjänster som du behöver eller andra tjänster eller hjälp som du ber om. Alla Panasonics samarbetspartners måste följa de sekretessregler som anges i denna Integritetspolicy eller den Integritetspolicy som de meddelar dig.
  2. Serviceleverantörer
   Vi använder serviceleverantörer i form av tredje part för att administrera vissa aktiviteter och tjänster för vår räkning, såsom callcenter-leverantörer som används av Panasonic för att serva våra kunder, dataförsörjning, datarensning, genomföra dina inköp och leverera produkter, bearbeta kreditkortsbetalningar, skicka brev och e-postmeddelanden, skicka textmeddelanden (SMS), tillhandahålla reklam, analysera användningen av våra Tjänster, spåra våra marknadsföringskampanjers effektivitet, tillåta användaren att ansluta till sina sociala nätverk och tillhandahålla tjänster för bedrägerikontroll och kundsupport. Vi kan endast dela Personuppgifter om dig med tjänsteleverantörer från tredje part i syfte att göra det möjligt för dem att utföra tjänsterna för vår räkning och de får endast agera i enlighet med våra anvisningar. Här är exempel på serviceleverantörer i form av tredje part som vi använder:
   1. E-posttjänsteleverantörer – Molntjänster från ELOQUA och Oracle Marketing Cloud används för att hjälpa oss att skicka e-postmeddelanden till dig i enlighet med dina marknadsföringspreferenser
   2. Analystjänsteleverantörer – analysleverantörer används för att hjälpa oss att förstå hur våra produkter/enheter och andra Tjänster används så att vi kan förbättra våra Tjänster. De analysleverantörer vi för närvarande använder är Google Analytics, ELOQUA och Oracle Marketing Cloud. Läs mer i vår Cookiepolicy för mer information.
  3. Sociala nätverksleverantörer
   Vi vidarebefordrar dina Personuppgifter, t.ex. din e-postadress, till vissa leverantörer av sociala nätverk så att de kan hjälpa oss att visa annonser om våra Tjänster på dina sociala nätverkssidor. Vi delar endast dina Personuppgifter med leverantörer av sociala nätverk i enlighet med dina marknadsföringspreferenser och eventuella tillämpliga lagar.
  4. Tredje parter när det krävs i enlighet med lagen eller för att skydda våra Tjänster
   Vi lämnar ut dina Personuppgifter för att följa tillämpliga lagar eller bemöta en lagenlig juridisk process, inklusive från polisen eller andra myndigheter, för att skydda våra kunder (t.ex. för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök mot användare av våra Tjänster), för att använda och upprätthålla säkerheten för våra Tjänster (t.ex. för att förhindra eller stoppa en attack mot våra system eller nätverk) eller för att skydda rättigheter eller egendom som tillhör Panasonic, inklusive genomdriva eventuella villkor eller avtal som styr användningen av våra Tjänster.
  5. Anonym statistik
   Vi upprättar och utvecklar anonyma, aggregerade eller generiska data och statistik för olika syften (i enlighet med denna Integritetspolicy). Eftersom dessa data är anonyma (dvs. eftersom det inte går att identifiera dig med hjälp av dem) anser vi inte att denna information utgör Personuppgifter. På så vis kan vi dela dem med en tredje part (t.ex. våra samarbetspartner, partner, annonsörer och andra).
  6. Övriga Parter i samband med Företagstransaktioner
   Vi kan lämna ut dina Personuppgifter till tredje part (eller Panasonics samarbetspartner) som en del av omorganisation, fusion, överföring, försäljning, joint venture, uppdrag eller någon annan disposition av alla eller delar av Panasonics verksamhet, tillgångar eller lager, inklusive, utan begränsning, i samband med konkurs eller liknande händelser.
  7. Tävlingsleverantörer i form av tredje part
   Vi kan lämna ut dina Personuppgifter till tredje part-sponsorer av lotterier, tävlingar, utlottningar, kamper och liknande kampanjer. Dessa leverantörer i form av tredje part identifieras för dig innan du registrerar dig för en tävling, ett lotteri, en utlottning eller liknande kampanjer.
  8. Övriga Parter med ditt godkännande eller i enlighet med dina instruktioner
   Vi kan dela Personuppgifter om dig med tredje parter när du godkänner eller begär delningen.
   Ett antal Tjänster från Panasonic ger dig möjligheten och förmågan att överföra och dela vissa Personuppgifter, som meddelanden, foton, videor och annat innehåll. Alla Personuppgifter som du väljer att överföra och dela på en offentligt tillgänglig profil kan visas och användas av andra. Därför ska du alltid vara försiktig när du använder sådana Panasonic-Tjänster.

    

 6. Vad gör vi för att hålla dina uppgifter säkra?

  Panasonic har inrättat rigorösa fysiska och tekniska åtgärder för att skydda de Personuppgifter som vi samlar in i samband med våra Tjänster. Observera dock att även om vi vidtar noggranna åtgärder för att skydda dina Personuppgifter är ingen webbplats, produkt, enhet, onlineapplikation eller dataöverföring, datasystem eller trådlös anslutning helt säker och därför kan vi inte garantera säkerheten för dina Personuppgifter.

  Personuppgifternas lagringsplats

  Personuppgifterna som vi samlar in från dig lagras och bearbetas i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).

  Kryptering

  Alla Personuppgifter som du förser oss med samlas in, överförs och lagras med hjälp av kryptering. Data lagras i mycket säkra datahallar.

  Andra säkerhetsåtgärder

  Informationssäkerhet, inklusive skydd av Personuppgifter, organiseras i ett globalt Panasonic-program som kallas ”Information Security Management” (ISM). Målet, standarderna och implementeringsåtgärderna organiseras i en globalt giltig policy samt i standarder och riktlinjer. Alla centrala europeiska IT-system bedöms externt och omfattas av regleringarna i ISO 27001-certifieringen. Programmet och alla dess delar följer ett starkt årligt PDCA-tillvägagångssätt för att säkra sekretessen, integriteten och tillgängligheten för alla data i hela informationslivscykeln från insamling till destruktion av sådan information.

  Använda funktioner på sociala medier och forum

  Vissa Tjänster omfattar sociala nätverk, chattrum eller forum. Du bör se till att du inte anger Personuppgifter som du inte vill ska kunna ses, samlas in eller användas av andra användare när du använder dessa funktioner.

   

 7. Tillgång till dina Personuppgifter och andra rättigheter som du har

  Panasonic samlar in, lagrar och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med dina rättigheter under tillämpliga dataskyddslagar.
  Dina rättigheter under tillämpliga dataskyddslagar inkluderar rätten att få tillgång till en kopia av dina Personuppgifter, rätten att begära borttagning eller uppdatering av eventuella felaktiga Personuppgifter och rätten att begränsa och protestera mot bearbetningen av dina Personuppgifter, i vissa fall. Rätten att ta tillbaka godkännandet – om du har godkänt vår bearbetning av dina Personuppgifter har du rätt att ta tillbaka godkännandet när som helst.  Kontakta oss med hjälp av uppgifterna i slutet av denna Integritetspolicy om du vill ta tillbaka ditt godkännande för bearbetningen.

  Tillämpa dina rättigheter

  Kontakta oss med hjälp av uppgifterna i slutet av denna Integritetspolicy om du vill tillämpa några av dina rättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vi svarar på din begäran utan onödigt dröjsmål och senast en månad räknat från mottagandet av en sådan begäran, såvida inte längre perioder tillåts i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och vi kan ta ut en rimlig avgift för att hantera din begäran, vilket vi i så fall meddelar dig. Observera att vi endast tar ut en avgift där det är tillåtet att göra så i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

  Klagomål

  Om du misstänker att vi inte har uppfyllt dina lagliga rättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar kan du kontakta Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är dataskyddsmyndigheten i Sverige. Alternativt, om du befinner dig utanför Sverige, kan du kontakta din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd (Datainspektionen, www.datainspektionen.se).

   

 8. Datalagring – Tidsperioden som vi lagrar/behåller dina Personuppgifter

  Vi behåller dina Personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka dina Personuppgifter samlades in.
  I synnerhet kategoriserar vi Personuppgifter i följande specifika kategorier med olika lagringsperioder:

  • Tävlingsdeltagare – 1 år.
  • Marknadsföringstillval – Är ett tillval tills du avslutar prenumerationen och då behålls dina uppgifter på en spärrlista för att se till att vi följer din begäran.
  • Kontaktformulär för frågor om försäljning eller inkommande telefonförsäljning – 1 år.
  • Garantiregistreringar och kundservicesamtal – 5 år. Vi kanske behöver kontakta dig vid produktåterkallning (hälso- och säkerhetsskäl).
  • Kunder och partner – 7 år från den senaste gången som vi interagerade med dig (e-post, möte eller telefonsamtal).

   Observera: Om dina Personuppgifter tillhör mer än en kategori gäller den längsta tidsperioden. När dina Personuppgifter inte längre krävs för insamlingssyftet eller i enlighet med tillämplig lag, tas de bort och/eller returneras till dig i enlighet med tillämplig lag.

    

 9. Länkar och Produkter från tredje part inom Våra Tjänster

  Våra webbplatser, applikationer och produkter kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part och inte drivs av Panasonic och våra webbplatser eller din produkt och enhet kan innehålla applikationer som du kan hämta från tredje part. Dessa länkade webbplatser och applikationer står inte under Panasonics kontroll och därför ansvarar vi inte för sekretesssrutiner eller innehållet på några länkade webbplatser eller onlineapplikationer. Om du väljer att använda webbplatser eller applikationer från tredje part kontrolleras alla Personuppgifter som samlas in av den tredje partens webbplats eller applikation av den tredje partens integritetspolicy. Vi rekommenderar att du tar dig tid att granska integritetspolicyn från alla tredje parter som du ger Personuppgifter.

   

 10. Cookies

  Vad är cookies?

  Panasonic, samt vissa andra tredje parter som tillhandahåller innehåll, reklam eller andra funktioner på våra Tjänster, kan använda cookies och andra tekniker inom vissa områden av våra Tjänster. Cookies är små textfiler som kan läsas av en webbserver i domänen som placerade en cookie på din hårddisk. Vi kan använda cookies för att lagra dina preferenser och inställningar, hjälpa dig med att logga in, erbjuda riktade annonser och analysera webbplatsdriften.

  Mer information om cookies

  Mer information om vad cookies är, hur Panasonic och andra tredje parter använder dem och information om hur cookies kan avaktiveras finns i vår Cookiepolicy.

   

 11. Dina valmöjligheter (t.ex. marknadsföringsmeddelanden och annat)

  Vi och Panasonics koncernbolag kan använda dina Personuppgifter (t.ex. dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer)) för att skicka dig marknadsföringsrelaterade meddelanden via post, e-post, telefon och/eller textmeddelanden (t ex SMS) som relaterar till Panasonics produkter, enheter och andra Tjänster i enlighet med dina preferenser för e-post och kontaktuppgifter som du anger i Panasonics Prenumerationscenter.

  När du köper Panasonics produkter eller enheter, kontaktar våra kundsupportrepresentanter, skapar ett konto eller en profil för en av våra Tjänster eller börjar prenumerera på någon av våra Tjänster kan du få möjligheten att välja (eller, där tillåtet i enlighet med tillämplig lag, välja bort) att få marknadsföringsrelaterade meddelanden.

  Vi delar inte Personuppgifter med tredje part för den tredje partens marknadsföringssyften.

  Vi kan även använda dina Personuppgifter för att göra våra marknadsföringsmeddelanden mer personliga och mer effektivt riktade och säkerställa, i den utsträckning det är möjligt, att alla marknadsföringsrelaterade meddelanden är relevanta för dig.

  Om du vill avanmäla dig från att få marknadsföringsrelaterade meddelanden från Panasonic uppdaterar du dina preferenser för e-post och kontaktuppgifter i din Subscription Center-profil eller klickar på ”Avsluta prenumerationen” i något marknadsförings- eller kampanjmeddelande som du får från oss via e-post eller textmeddelande (SMS).

   

 12. Personuppgifter om barn

  1. Vem är ett barn?
   Panasonic definierar barn som en person yngre än 16 år eller den yngre ålder som anges i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. I Sverige definieras ett barn som en person under 13 år.
  2. Samlar vi in Personuppgifter om barn?
   Vi gör inga medvetna försök att inhämta eller försöka inhämta Personuppgifter från eller om barn utan en förälders eller vårdnadshavares godkännande. När vi samlar in Personuppgifter om barn vidtar vi alltid rimliga åtgärder för att verifiera att barnets förälder eller vårdnadshavare har godkänt det.
  3. Vad gör vi när barn skickar Personuppgifter till oss?
   Om vi får kännedom om att Personuppgifter som har skickats till oss relaterar till ett barn utan godkännande från en förälder eller vårdnadshavare kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att:
   • ta bort Personuppgifterna så snart som möjligt
   • om de inte går att ta bort, säkerställa att Personuppgifterna inte används i något syfte eller lämnas ut till någon tredje part.
  4. Frågor från föräldrar eller vårdnadshavare
   Om du är en förälder eller vårdnadshavare och du har frågor om Panasonics bearbetning av ditt barns Personuppgifter får du gärna kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i sektionen ”Ytterligare information” nedan.

   Ändringar av denna Integritetspolicy

   Det är även viktigt att du regelbundet kontrollerar om Integritetspolicyn har uppdaterats eftersom vi kan ändra Integritetspolicyn med jämna mellanrum. Upplysningen ”Datum för senaste uppdatering” längst ned på denna sida anger när policyn senast uppdaterades och alla ändringar träder ikraft när vi publicerar den reviderade Integritetspolicyn.

   Vi meddelar dig om dessa förändringar är omfattande och, där tillämplig lag så kräver, ber om ditt godkännande. Vi tillhandahåller detta meddelande via e-post eller genom att publicera ett meddelande med ändringarna på Panasonics webbplats eller i någon relevant Tjänst.

    

 13. Kontaktuppgifter/ Ytterligare information

  Om du har några frågor om insamlingen, bearbetningen eller användningen av dina Personuppgifter eller om du vill korrigera, blockera, åtgärda, protestera mot, få åtkomst till, ta tillbaka ditt godkännande av någon tillämplig aspekt av denna integritetspolicy eller ta bort dina Personuppgifter får du gärna kontakta oss:
   

  1. Via post:
   Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH Germany
   Telefonvägen 26
   126 26 Hägersten
   Sverige
    
  2. Via e-post:
   Finance@eu.panasonic.com