• FZ-X1

    Handhållen 5-tumsplatta med Android™, streckkodsläsare*, data- och röstfunktioner

  • FZ-X1

    Handhållen 5-tumsplatta med Android™, streckkodsläsare*, data- och röstfunktioner

  • FZ-X1

    Handhållen 5-tumsplatta med Android™, streckkodsläsare*, data- och röstfunktioner