Sjukvården

Optimerar prestationerna inom sjukvården

Inom sjukvårdssektorn kan tillgång till rätt verktyg vara skillnaden mellan liv och död. Om sjukvårdspersonalen har tillgång till enheter som ger direkt åtkomst till patientjournaler och visar viktiga data från olycksplatser, kan stora förbättringar uppnås i en mängd vårdsituationer.

Därför är Toughbook, och Intel® Centrino® 2 med vPro™-teknik, ett perfekt verktyg inom sjukvården.

Eftersom Toughbook-datorerna har en konstruktion utan fläktar, med tätade gränssnitt, stötskyddade hårddiskar och exceptionellt låga strålningsnivåer – liksom hög tålighet mot desinficeringsmedel – optimeras prestationerna inom sjukvården.

Via ett säkert trådlöst nätverk kan aktuella patientjournaler hämtas från en central server, uppdateras och sedan skickas direkt tillbaka till servern. Penna, papper och handskrivna lappar ersätts av en effektiv process med realtidsåtkomst till patientjournaler och provresultat från labbet.

Nu vill vi visa hur våra Toughbook-datorer kan ge fördelar i just din organisation.

Liknande organisationer använder redan våra Toughbook-datorer för att utvecklas och nå framgång. Även ditt företag kan klara utmaningarna med hjälp av Toughbook.