Samhällsservice

Förändrar arbetsmetoderna inom samhällsservice

Mobilt arbete i samhällsservice innebär unika utmaningar. Personal i fält måste ha tillgång till digital information vid inspektioner och underhållsarbete på avlägsna platser och i krävande miljöer. Dessutom måste säkra arbetsförhållanden garanteras.  Därtill krävs effektiv tillgång till information och möjlighet att utföra uppgifter på platser utan strömförsörjning eller i krävande väderförhållanden.

Därför är Toughbook, och Intel® Core™ i5 vPro™ processor, ett perfekt verktyg i den här sektorn..

Med världsledande anslutningsmöjligheter, hög prestanda, suverän bärbarhet och oöverträffad slitstyrka kan medarbetare inom samhällsservicesektorn uppnå mer än någonsin tidigare. Pappershantering elimineras. Väderförhållanden – regn, snö eller solsken – ger inte upphov till fördröjda arbetsmoment eller onödiga driftstopp. Behovet av flera enheter elimineras.

Med Toughbook blir samhällsserviceföretagen mer effektiva och lönsamma än någonsin.

Nu vill vi visa hur våra Toughbook-datorer kan ge fördelar i just din organisation.

Liknande organisationer använder redan våra Toughbook-datorer för att utvecklas och nå framgång. Även ditt företag kan klara utmaningarna med hjälp av Toughbook.

¹ Testat av nationellt oberoende laboratorium, enligt IEC 60529, avsnitt 13.4, 13.6.2, 14.2.5 och 14.3.