Läkemedelsindustrin

Förbättrar arbetsmetoderna i läkemedelssektorn

Inom läkemedelssektorn ställs det särskilda krav på tekniken. Kontaminering får inte inträffa. Det måste finnas sätt att hantera torra, varma och dammiga arbetsmiljöer. Noggranna, tillförlitliga resultat måste garanteras.

Toughbook-datorer, med Intel® Centrino® 2 med vPro™-teknik, utan fläktar, med tätade gränssnitt, stötskyddade hårddiskar och exceptionellt låga strålningsnivåer - liksom hög tålighet mot desinficeringsmedel - ger optimerade resultat inom läkemedelssektorn.

Nu vill vi visa hur våra Toughbook-datorer kan ge fördelar i just din organisation.

Liknande organisationer använder redan våra Toughbook-datorer för att utvecklas och nå framgång. Även ditt företag kan klara utmaningarna med hjälp av Toughbook.