• Reduced TCO

Lägre ägandekostnad

Lägre kostnader under datorns totala livslängd

När du väljer en Toughbook från Panasonic, väljer du att skydda och säkra dina data – men även din investering.

Enligt flera studier var det tydligt att något måste göras: En av tio bärbara datorer av normaltyp går sönder på grund av maskinvaruskador. Oftast drabbas skärmen och hårddisken och den genomsnittliga kostnaden för att laga ett maskinvarufel överstiger 3 000 euro.

Med Toughbook-datorernas oöverträffade tillförlitlighet, slitstyrka och säkerhet minskar risken för fel och skador avsevärt. Investeringskostnaden är lite högre, men totalt sett, under enhetens livslängd, blir kostnaden lägre.

Tillförlitligare än andra

Förmågan hos våra Toughbook-datorer att fungera i de miljöer där du verkar framgår av branschforskning som visar att den årliga felprocenten för bärbara PC-datorer ligger kring 24 procent. Panasonics Toughbook-datorer däremot har en årlig felprocent på endast 2,43 procent.*

*Jämförelse av aktuella Panasonic-data om bärbara Toughbook-datorer med inrapporterade data från PC Magazines läsare för konkurrerande märken, september 2008.